United Nations Là Gì

  -  

*

LHQ tại vn đã vận dụng Sáng loài kiến Thống nhất hành vi (Delivering as One) từ thời điểm năm 2006 với giải pháp tiếp cận Một LHQ (One dnppower.com.vn) nhằm mục đích hài hòa hoạt động của LHQ để giành được tác động lớn hơn tại Việt Nam. Kế hoạch kế hoạch chdnppower.com.vng (OSP) 2017-2021 là Khdnppower.com.vng hỗ trợ Phát triển liên hiệp quốc (dnppower.com.vnDAF) cầm hệ máy 3, tập trdnppower.com.vng vào việc thực hiện SDG, là khdnppower.com.vng chương trình và quản lý và vận hành cho cdnppower.com.vng cấp hỗ trợ của liên hợp quốc tại Việt Nam.

Bạn đang xem: United nations là gì


Với sự cdnppower.com.vng cấp đáng nhắc của LHQ, vn đã phát hành Kế hoạch hành động non sông thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phạt triển bền bỉ năm 2017, Đánh giá đất nước tự nguyện (VNR) thứ nhất vào năm 2018 và danh sách 158 chỉ số SDG quốc gia hóa (chỉ số VSDG) vào 1/2019. Liên hiệp quốc đang hợp tác và ký kết với chính phủ để bức tốc lồng ghép SDG vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025) và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021-2030) tiếp theo. 


Việt Nam vận dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều năm 2015 trong xây dựng chuẩn nghèo tổ quốc nhằm cầm bắt bản chất đa diện của bần cùng trong bối cảnh đô thị hóa cấp tốc và giang sơn có thu nhập trdnppower.com.vng bình thấp như Việt Nam, ghi lại bước ngoặt trong nỗ lực cố gắng tình trạng giảm nghèo đói và dễ bị tổn thương. Phần trăm nghèo thu nhập sút một nửa trong quy trình tiến độ 1993-2002 và xác suất nghèo đa chiều còn 6,8% vào thời điểm năm 2018.


Việt nam giới trở thành đất nước thu nhập vừa phải thấp năm 2010, dẫn tới sự sụt giảm đáng nhắc về tài trợ ODA không hoàn lại và các khoản vay mượn ưu đãi. Tiến hành các hành động khẩn cấp để tăng đầu tư chi tiêu tư nhân trong nước và nâng cấp hiệu quả FDI, tăng cường nguồn thu công, cũng giống như hướng tới kích cỡ tài chính giang sơn tích đúng theo để dành được SDGs là những thách thức phía trước cho Việt Nam.

Xem thêm: Tải Game Hugo Cưới Đà Điểu Trong Rừng, Tải Game Hugo Offline Full


Việt phái mạnh phê chuẩn chỉnh Thỏa thuận Paris, khẳng định thực hiện nay Khdnppower.com.vng bớt thiểu rủi ro thiên tai 2015-2030 với đang triển khai Đóng góp tổ quốc tự quyết định với mục tiêu giảm phạt thải khí bên kính (GHG) 8% vào năm 2030, hoặc giảm 25% với sự cdnppower.com.vng ứng quốc tế.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Assimilate Là Gì ? Nghĩa Của Từ Assimilate Trong Tiếng Việt


Việt Nam đang được thai làm thành viên không sở tại của Hội đồng bảo an LHQ giai đoạn 2020-2021 trong tháng 6/2019. Việt Nam cũng có những nỗ lực tuyệt hảo trong hỗ trợ các hoạt động gìn giữ tự do của lhq với 29 đoàn cdnppower.com.vng cấp đến nam giới Sudan và cộng hòa Trdnppower.com.vng Phi kể từ năm 2014. Năm 2018, nước ta đã xúc tiến bệnh viện dã chiến cdnppower.com.vng cấp hai thứ nhất cho Phái cỗ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc tại phái mạnh Sudan với 63 nhân viên.


Các kim chỉ nam Phát triển bền vững kêu gọi hành động toàn cầu nhằm mục đích xóa đói bớt nghèo, đảm bảo an toàn môi trường với khí hậu trái khu đất và đảm bảo an toàn mọi người ở khắp phần đa nơi có thể tận hưởng chủ quyền và thịnh vượng. Đây là những mục tiêu mà phối hợp Quốc đang tiến hành ở Việt Nam.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Find out what the dnppower.com.vn in vn is doing towards the achievement of the Sustainable Development Goals.