Top Of Mind Là Gì

  -  

Top of Mind là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Top of Mind Thương hiệu.

Bạn đang xem: Top of mind là gì


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh
*
top of mind
Hình ảnh cho thuật ngữ top of mind Trong một thị trường nhiều sản phảm như hiện nay, sản phẩm và thương hiệucủa bạn có là cái mà khách hàng luôn luôn nghĩ tới đầu tiên hay không. Trong các bảng nghiêncứu thị trường thì Top-of-Mind là tên gọi đầu tiên khi được hỏi về những thưởng hiệu mà đápviên biết đến về một chủng loại nhất định. Top-of-Mind là mức độ cao nhất của Share of Mind. Để đạt được vị trí Top-of-Mind, doanh nghiệp thường phải có một độ phủ về mặt truyền thôngđủ lớn trong ngành kinh doanh của mình. Thuật ngữ liên quan tới Top of Mind
Chủ đề Chủ đề Thương hiệu

Định nghĩa - Khái niệm

Top of Mind là gì?

Top of Mind có nghĩa là Trong một thị trường nhiều sản phảm như hiện nay, sản phẩm và thương hiệucủa bạn có là cái mà khách hàng luôn luôn nghĩ tới đầu tiên hay không

Top of Mind có nghĩa là Trong một thị trường nhiều sản phảm như hiện nay, sản phẩm và thương hiệucủa bạn có là cái mà khách hàng luôn luôn nghĩ tới đầu tiên hay không. Trong các bảng nghiêncứu thị trường thì Top-of-Mind là tên gọi đầu tiên khi được hỏi về những thưởng hiệu mà đápviên biết đến về một chủng loại nhất định. Top-of-Mind là mức độ cao nhất của Share of Mind.Để đạt được vị trí Top-of-Mind, doanh nghiệp thường phải có một độ phủ về mặt truyền thôngđủ lớn trong ngành kinh doanh của mình.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thương hiệu.

Trong một thị trường nhiều sản phảm như hiện nay, sản phẩm và thương hiệucủa bạn có là cái mà khách hàng luôn luôn nghĩ tới đầu tiên hay không Tiếng Anh là gì?

Trong một thị trường nhiều sản phảm như hiện nay, sản phẩm và thương hiệucủa bạn có là cái mà khách hàng luôn luôn nghĩ tới đầu tiên hay không Tiếng Anh có nghĩa là Top of Mind.

Xem thêm: Xếp Hạng Những Laptop Dưới 15 Triệu Tốt Nhất 2018, Laptop Từ 10

Ý nghĩa - Giải thích

Top of Mind nghĩa là Trong một thị trường nhiều sản phảm như hiện nay, sản phẩm và thương hiệucủa bạn có là cái mà khách hàng luôn luôn nghĩ tới đầu tiên hay không. Trong các bảng nghiêncứu thị trường thì Top-of-Mind là tên gọi đầu tiên khi được hỏi về những thưởng hiệu mà đápviên biết đến về một chủng loại nhất định. Top-of-Mind là mức độ cao nhất của Share of Mind.Để đạt được vị trí Top-of-Mind, doanh nghiệp thường phải có một độ phủ về mặt truyền thôngđủ lớn trong ngành kinh doanh của mình..

Đây là cách dùng Top of Mind. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Xem thêm: Tranh Tô Màu : Bạn Trai, Bé Gái” (Đề Tài), Giáo Án Tạo Hình Tô Màu Tranh Bạn Trai, Bạn Gái

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thương hiệu Top of Mind là gì? (hay giải thích Trong một thị trường nhiều sản phảm như hiện nay, sản phẩm và thương hiệucủa bạn có là cái mà khách hàng luôn luôn nghĩ tới đầu tiên hay không. Trong các bảng nghiêncứu thị trường thì Top-of-Mind là tên gọi đầu tiên khi được hỏi về những thưởng hiệu mà đápviên biết đến về một chủng loại nhất định. Top-of-Mind là mức độ cao nhất của Share of Mind.Để đạt được vị trí Top-of-Mind, doanh nghiệp thường phải có một độ phủ về mặt truyền thôngđủ lớn trong ngành kinh doanh của mình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Top of Mind là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Top of Mind / Trong một thị trường nhiều sản phảm như hiện nay, sản phẩm và thương hiệucủa bạn có là cái mà khách hàng luôn luôn nghĩ tới đầu tiên hay không. Trong các bảng nghiêncứu thị trường thì Top-of-Mind là tên gọi đầu tiên khi được hỏi về những thưởng hiệu mà đápviên biết đến về một chủng loại nhất định. Top-of-Mind là mức độ cao nhất của Share of Mind.Để đạt được vị trí Top-of-Mind, doanh nghiệp thường phải có một độ phủ về mặt truyền thôngđủ lớn trong ngành kinh doanh của mình.. Truy cập dnppower.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.