Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ

  -  
Dầu tôi nói được các thứ giờ loài fan và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.

Bạn đang xem: Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ


If I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I am become sounding brass, or a clanging cymbal.
Dầu tôi được ơn nói tiên tri, thuộc biết đủ các sự mầu nhiệm, và các sự tốt biết; dầu tôi tất cả cả đức tin mang lại nỗi dời núi được, nhưng không tồn tại tình yêu thương thương, thì tôi chẳng ra gì.
And if I have prophecy, và know all mysteries & all knowledge; and if I have all faith, so as khổng lồ remove mountains, but have not love, I am nothing.
Dầu tôi phân phát gia sản để nuôi kẻ nghèo khó, lại quăng quật thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thương, thì điều đó chẳng ích đưa ra cho tôi.
And if I bestow all my goods to feed , and if I give my body to be burned, but have not love, it profiteth me nothing.
Tình yêu thương thương xuất xắc nhịn nhục; tình yêu thương giỏi nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tuông tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,
Tình yêu thương thương ko phải hư mất bao giờ. Các lời tiên tri đang hết, sự ban cho nói giờ lạ đang thôi, sự thông biết hầu bị bỏ.

Xem thêm: In Regard To Là Gì - Dùng In Regard To Hay In Regards


Love never faileth: but whether prophecies, they shall be done away; whether tongues, they shall cease; whether knowledge, it shall be done away.
Khi tôi còn trẻ, tôi nói như nhỏ trẻ, tứ tưởng như con trẻ, cân nhắc như bé trẻ; lúc tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về nhỏ trẻ.
When I was a child, I spake as a child, I felt as a child, I thought as a child: now that I am become a man, I have put away childish things.
Ngày nay chúng ta xem như trong một chiếc gương, cách béo mờ: mang lại bấy giờ bọn họ sẽ thấy nhì mặt đối nhau; ngày này tôi biết không hết: mang đến bấy giờ tôi vẫn biết như Chúa đã biết tôi vậy.
For now we see in a mirror, darkly; but then face to lớn face: now I know in part; but then shall I know fully even as also I was fully known.

Xem thêm: Nàng Công Chúa Thung Lũng Gió (Lồng Tiếng), Nàng Công Chúa Ở Thung Lũng Gió


Nên bây giờ còn có bố điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình thân thương; nhưng mà điều trọng hơn trong ba điều đó là tình cảm thương.

*

*


*

The Bible Store

Click here khổng lồ visit the Bible Store
không tính phí Bible Samples
CORONA-888