Thông tư 14/2019/tt-byt

  -  
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được trực thuộc tính của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại phía trên
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được nằm trong tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực hiện hành Văn bạn dạng 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay cụ Văn bạn dạng song ngữ

Thông tứ 14/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 37/2018/TT-BYT luật pháp về mức buổi tối đa form giá thương mại & dịch vụ khám bệnh, chữa căn bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong những cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh ở trong phòng nước với hướng dẫn vận dụng giá, thanh toán giá thành khám bệnh, chữa bệnh trong một vài trường thích hợp do bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế ban hành


*

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc -------------------

Số: 14/2019/TT-BYT

Hà Nội, ngày thứ 5 tháng 7 năm 2019


THÔNGTƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 37/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH MỨC TỐI ĐA form GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH,CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ vào CÁC CƠ SỞKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN đưa ra PHÍKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH trong MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

Căncứ mức sử dụng khám bệnh, chữa căn bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ dụng cụ giá ngày trăng tròn tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày15 tháng 10 năm 2012 của chính phủ nước nhà về qui định hoạt động, lý lẽ tài chính đốivới các đơn vị sự nghiệp y tế công lập cùng giá thương mại & dịch vụ khám bệnh, chữa dịch củacác cửa hàng khám bệnh, chữa dịch công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày14 tháng 02 năm 2015 của chính phủ quy định chính sách tự chủ của đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CPngày 11 mon 11 năm năm nhâm thìn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm 2013 của chính phủ nước nhà quy định bỏ ra tiếtvà gợi ý thi hành một trong những điều của phép tắc giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày20 tháng 6 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của cỗ Y tế;

Căn cứ nghị quyết 70/2018/QH14 củaQuốc hội về dự toán túi tiền nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày09 tháng 5 năm 2019 của chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, côngchức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ thông báo số 226/TB-VPCP ngày 04 tháng7 năm 2019 của Văn phòng chính phủ nước nhà về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ- Trưởng Ban chỉ huy điều hành giá bán tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày03 tháng 7 năm 2019;

Bộ trưởng bộ Y tế phát hành Thông tư sửa đổi, bổsung một trong những điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30tháng 11 năm 2018 của bộ trưởng bộ Y tế phương tiện mức tối đakhung giá thương mại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không nằm trong phạm vi thanh toán của Quỹbảo hiểm y tế trong số cơ sở xét nghiệm bệnh, trị bệnh ở trong nhà nước và giải đáp ápdụng giá, thanh toán chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hòa hợp (sauđây hotline tắt là Thông bốn số 37/2018/TT-BYT).

Bạn đang xem: Thông tư 14/2019/tt-byt

Điều 1. Sửa đổi, té sung Điều 2 như sau:

1. Thay thế sửa chữa các phụ lục ban hành kèm theoThông tư số 37/2018/TT-BYT bằng các phụ lục phát hành kèm theo Thông tứ này:

a)Mức tối đa khung giá thương mại dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lụcI phát hành kèm theo Thông tư này;

b)Mức buổi tối đa khung giá dịch vụ ngày chóng điều trị công cụ tại Phụ lục II banhành đương nhiên Thông tứ này;

c)Mức tối đa size giá dịch vụ thương mại kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III banhành tất nhiên Thông tứ này;

2. Điều chỉnh ghi chú của những mục: mục 61 vềphẫu thuật nội soi sửa van hai lá; mục 62 về phẫu thuật nội soi nạm van hailá; mục 63 về mổ xoang nội soi đóng góp lỗ thông liên nhĩ và bổ sung cập nhật ghi chú mộtsố thương mại & dịch vụ tại mục 64, 65, 66 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông bốn này.

Điều 2. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 3 nhưsau:

“a) chi phí lươngngạch bậc, chức vụ, những khoản phụ cấp, những khoản đóng góp theo chế độ do Nhànước dụng cụ đối vớiđơn vị sự nghiệp công lập với mức lương cơ sở biện pháp tại Nghị định số38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định nút lương cơ sởđối cùng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;”.

Điều 3. Sửa đổi, xẻ sung Điều6như sau:

1. Sửa thay đổi điểm b khoản 5 như sau:

“b)Trườnghợp trong khoa cấp cho cứu hoặc khoa gây nghiện hồi sức có một số trong những giường được sử dụngđể điều trị tích cực; giường bệnh sau hậu phẫu của các phẫu thuậtloại đặc trưng vàcácgiường dịch này đáp ứng được yêu cầu của giường hồi sức lành mạnh và tích cực quy định tạiQuy chế cấp cứu, Hồi sức tích cực và phòng độc phát hành kèm theo Quyết địnhsố 01/2008/QĐ-BYTngày21 tháng 01 năm 2008 củaBộ trưởng bộ Y tế.".

2. Bổ sung khoản 15 như sau:

"15.Ngày giường dịch ngoại khoa sau triển khai “Phẫu thuật đục thủytinh thể bằng phương thức Phaco” áp dụng mức giá “Ngày giường dịch ngoại khoa, bỏng” của loại 3 tươngứng theo hạng bệnh dịch việntại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.".

Điều 4. Điềukhoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từngày trăng tròn tháng 8 năm 2019.

Xem thêm: Phân Biệt Biên Bản Ghi Nhớ Mou Là Gì ? Mẫu Mou Mới Nhất 2021

Điều 5. Điềukhoản gửi tiếp

1. Thường xuyên áp dụng danh mục các dịch vụkỹ thuật xét nghiệm bệnh, chữa căn bệnh được xếp tương đương về tiến trình kỹ thuật với chiphí đã chế độ tại đưa ra quyết định số 140/QĐ-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộtrưởng bộ Y tế về việc phát hành Danh mục nghệ thuật tương đương triển khai Thôngtư 37/2018/TT-BYT.

2. Trong thời hạn chờ cơ quan bao gồm thẩmquyền quyết định mức giá khám bệnh, chữa bệnh dịch theo phương tiện tại Thông tứ này,các đại lý khám bệnh, chữa bệnh được thường xuyên thực hiện mức chi phí đã được quy địnhcho đến lúc cơ quan tất cả thẩm quyền quyết định mức chi phí theo nguyên lý tại Thông tưnày.

Điều 6. Điều khoản tham chiếu

Trong trường hợp các văn phiên bản quy phạm phápluật và những quy định được viện dẫn vào Thông tư này còn có thay đổi, bổ sung hoặcđược sửa chữa thì vận dụng theo văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật mới.

Trong vượt trìnhthực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đềnghị cáccơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về cỗ Y tế giúp xem xét, giải quyết./.

Xem thêm: Trò Chơi Công Chúa Nhảy Audition, Game Hoàng Tử Cứu Công Chúa

khu vực nhận: - Ủy ban về những vấn đề xóm hội của Quốc hội (để giám sát); - Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (Công báo; Cổng TTĐT bao gồm phủ); - Bộ, phòng ban ngang bộ, ban ngành thuộc thiết yếu phủ; - bộ Tư pháp (Cục bình chọn VBQPPL); - bộ trưởng (để b/c); - các Thứ trưởng bộ Y tế (để chỉ đạo thực hiện); - ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực ở trong TW; - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - Đơn vị trực nằm trong Bộ; - các Vụ, Cục, Tổng cục, văn phòng và công sở Bộ, thanh tra Bộ; - Cổng thông tin điện tử bộ Y tế; - Lưu: VT, KHTC(02), PC(02).

CORONA-888