Think It Over Là Gì

  -  

ngẫm, suy nghĩ kỹ là các bản dịch hàng đầu của "think over" thành Tiếng dnppower.com.vnệt. Câu dịch mẫu: I must think over my position and how I may improve it. ↔ Cần phải suy nghĩ kỹ về tình huống này và cách cải thiện nó.


I must think over my position and how I may improve it.

Cần phải suy nghĩ kỹ về tình huống này và cách cải thiện nó.


*

*

According to their statement: "The DBU have demanded that Nicklas Bendtner take six months off to think over his international future.

Bạn đang xem: Think it over là gì


Trích lời của liên đoàn: "DBU đã yêu cầu cầu thủ Nicklas Bendtner hãy dành 6 tháng để nghĩ ngợi về tương lai thi đấu quốc tế của mình.
And I think over the last year, we"ve seen the companies that are named on the PRISM slides take great strides to do that, and I encourage them to continue.

Xem thêm: Hướng Dẫn Red Alert 3 Cơ Bản, Hướng Dẫn Chơi Red Alert 3, Command & Conquer


Và năm ngoái, tôi đã suy nghĩ rất nhiều chúng tôi thấy những công ty có tên trên trang trình chiếu của PRISM đã có những bước tiến đáng kể để thực hiện điều đó và tôi khuyến khích họ tiếp tục làm vậy.
And she began thinking over all the children she knew that were of the same age as herself, to see if she could have been changed for any of them.

Xem thêm: Bột Gelatin Là Gì - Có Công Dụng Gì Và Mua Ở Đâu


Và cô bắt đầu suy nghĩ trên tất cả các trẻ em cô biết rằng ở cùng độ tuổi như mình, để xem nếu cô ấy có thể đã được thay đổi cho bất kỳ người trong số họ.
" If there are gentle , subtle social messages that wearing a condom is acceptable - that it is normal - then I think , over time , we can all overcome the hurdle of unprotected sex . "
" Nếu những thông điệp xã hội nhẹ nhàng tinh tế cho rằng dùng bao cao su có thể chấp nhận được và là điều bình thường thì tôi nghĩ qua thời gian , chúng ta có thể khắc phục rào cản về quan hệ tình dục không bảo vệ . "
And there"s been a shift in my thinking over time, in that, if you had asked me at 15 years old, if I would have traded prosthetics for flesh- and- bone legs,
Và tôi cũng có sự thay đổi trong suy nghĩ qua thời gian. rằng, nếu bạn hỏi tôi lúc tôi 15 tuổi rằng liệu tôi có đổi những bộ phận giả trên cơ thể để lấy đôi chân có xương thịt thật sự không, tôi sẽ chẳng do dự một giây nào
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M