Thang cuốn tiếng anh là gì

  -  
The station has a skywalk, accessible by escalatorselevator, connecting it to Phetchaburi MRT Station, MRT Blue Line.

Bạn đang xem: Thang cuốn tiếng anh là gì


Tất cả các trạm tất cả thang cuốn, thang lắp thêm, với gạch ốp xúc giác để lí giải bạn khi hữu thị tự lối vào trong nhà ga.
All stations have sầu escalators, lifts, và tactile tiles to lớn guide the visually impaired from station entrances to lớn trains.
Điều này chất nhận được quý khách tất cả thời gian tải giỏ mặt hàng của họ lên đồ vật, đi thang cuốn và lấy xe cộ đẩy sống cấp độ tiếp theo sau.
This allows customers time to load their carts onto lớn the device, ride the escalator & retrieve the cart at the next cấp độ.
Tại những khu vực city, các cơ sở gồm các tòa đơn vị những tầng sử dụng thang cuốn, hoặc vận thang chnghỉ ngơi hàng nhằm chuyển sản phẩm & hàng hóa lên các tầng trên.
In urban areas many facilities have multi-story buildings using elevators or freight lifts khổng lồ move sầu the goods lớn the upper floors.
Một số trạm của hệ thống đã được máy thêm với thang cuốnthang sản phẩm để chuyên chở dễ ợt hơn, và số lượng khách đi xe đã tăng lên.
Some of the stations of the system have sầu been retrofitted with escalators and elevators for easier access, và ridership has increased.
Hyvinkaa cũng là khu vực tất cả chủ thể Konecranes, chăm sản xuất và các dịch vụ bắt buộc cẩu cùng thang thiết bị KONE, tập đoàn trang bị ba của nhân loại về thang lắp thêm, cùng thang cuốn.
Hyvinkää is also trang chính to lớn Konecranes, which specializes in the manufacture & service of cranes, and KONE Elevators, the world"s third-largest elevator company who manufacture, install and service elevators and escalators.
Bản thân độc tố cytotoxin có chức năng tái tạo ra sự kia liệt của thang cuốn mật, khắc chế tổng vừa lòng DNA trong số tế bào biểu tế bào cùng cuối cùng là giết bị tiêu diệt tương tự nhau.

Xem thêm: Game Siêu Cấp Truyện Tranh 3, Trò Chơi Siêu Cấp Truyện Tranh 3


Tracheal cytotoxin itself is able to reproduce paralysis of the ciliary escalator, inhibition of DNA synthesis in epithelial cells & ultimately killing of the same.
Người mua sắm chọn lựa hoàn toàn có thể sở hữu giỏ sản phẩm của họ lên băng chuyền, bước tới thang cuốn, đi thang cuốn cùng với xe đẩy lân cận cùng tích lũy giỏ hàng cùng với hàng hóa chứa trên tầng tiếp theo sau.
Shoppers can load their shopping carts onlớn the conveyor, step onto the escalator, ride the escalator with the cart beside them and collect the cart with the contained merchandise at the next level.
Tôi đang nói chuyện cùng với Steve sầu Jurvetson, phía dưới thang, cạnh thang cuốn, cùng anh nói với tôi rằng Lúc Chris gửi đi chiếc vỏ hộp nhỏ dại đó, một Một trong những trang bị bên trong là cat sợ hãi nước -- mèo không trở nên ướt.
I was having a conversation with Steve sầu Jurvetson, over downstairs by the escalators, & he was telling me that when Chris sent out that little box, one of the items in it was the hydrophobic svà -- the sand that doesn"t get wet.
Tôi sẽ không còn biểu lộ vô số vào bất cứ dự án công trình nào, tuy vậy chúng ta có thể thấy là những cái thang cuốn cùng thang lắp thêm di chuyển phần đa fan dọc phía bên ngoài tòa nhà hầu như được cung ứng bởi 122 giàn cấu trúc.
I won"t go inlớn too much mô tả tìm kiếm of any of these projects, but what you can see is that the escalators and elevators that circulate people along the face of the building are all held up by 122 structural trusses.
Thang cuốn sinh hoạt khu vực mái vòm được dùng để vận động khách du lịch thăm quan đã có ghi vào Sách Kỷ lục Guinness là Thang cuốn không giá chỉ đỡ (chỉ đỡ sống nhì đầu) dài tốt nhất nhân loại cùng với độ dài 196 foot (60 m).
The atrium escalator that is used to transport visitors on the CNN tour has been listed in the Guinness Book of World Records as the longest freestanding (supported only at the ends) escalator in the world at 196 feet (60 m) long.
Tiếp theo là tháng bốn năm 2017, phương án gia hạn dự đân oán dựa vào đám mây công nghiệp đã có được Schindler, nhà cung cấp thang vật dụng và thang cuốn bậc nhất trái đất công nhận với vận dụng trên thế giới, được Huawei cùng GE đưa ra.

Xem thêm: Truyền Thuyết Về Loài Rồng, Những Ghi Chép Về Loài Rồng Có Thật Trong Lịch Sử


It was followed in April 2017 by the joint launch by Huawei & GE of the Industrial Cloud-based Predictive Maintenance Solution which had been recognised and applied by Schindler, the leading elevator and escalator supplier in the world.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M