Storm surge là gì

  -  
a lot of water that is pushed from the sea onkhổng lồ the l&, usually caused by a hurricane (= a violent storm with very strong winds)


Bạn đang xem: Storm surge là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ dnppower.com.vn.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app search kiếm Dữ liệu trao giấy phép


Xem thêm: Cấp Bậc Trong Đấu Phá Thương Khung, Các Cảnh Giới Trong Đấu Phá Thương Khung

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnppower.com.vn English dnppower.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Natto Là Gì ? Nó Có Tách Dụng Như Thế Nào Với Sức Khỏe? Nattokinase Có Tác Dụng Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語