Sergeant Là Gì

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ dnppower.com.vn.

Bạn đang xem: Sergeant là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Megaman X5 - Cực Đỉnh Như Cao Thủ Chuyên Nghiệp


in the UK and some other countries, a police officer whose rank is above constable and below inspector, or, in the US, a police officer whose rank is below a captain:
A sergeant, three drummers, and ninety-eight soldiers rounded out the ensemble of supernumeraries, constituting a vast expense.
At least two planes were heard, a police sergeant said, but they could not be seen above the clouds.
Apart from the common guards, there was only one - - sergeant-major (ba shjawish), who could not guard all prisoners that had to work outside the prison.
Sergeant offered to fell them in return for the timber, which was processed in situ by a tracker mill.
From the outset, then, the army is presented in a negative light, and its representative, the recruiting sergeant, as dishonest.
Barely literate, he was only a sergeant-major when the revolution that hurled him to prominence broke out in 1974.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên dnppower.com.vn dnppower.com.vn hoặc của dnppower.com.vn University Press hay của các nhà cấp phép.

sergeant

Các từ thường được sử dụng cùng với sergeant.

Xem thêm: 10 App Hack Game Android Nổi Bật Nhất Hiện Nay, 9 Tool Hack Game Online Android Thịnh Hành Nhất


At least two planes were heard, a police sergeant said, but they could not be seen above the clouds.
Những ví dụ này từ dnppower.com.vn English Corpus và từ các nguồn trên web. Tất cả những ý kiến trong các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên dnppower.com.vn dnppower.com.vn hoặc của dnppower.com.vn University Press hay của người cấp phép.
*

to continue to live or exist, especially after coming close to dying or being destroyed or after being in a difficult or threatening situation

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnppower.com.vn English dnppower.com.vn University Press & Assessment Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt हिंदी
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Norwegian–English Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch English–Hindi Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt