Quỹ Tiếng Anh Là Gì

  -  

fund, treasury, bank là các bạn dạng dịch số 1 của "quỹ" thành tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Họ đề nghị mượn quỹ ủy thác của em. ↔ & they need lớn borrow from my trust fund.


Anh đang trở thành một kẻ gây quỹ, một kẻ giương slogan lượm tiền, một fan giữ kho bạc.

I've become a fundraiser, a sloganeer, a keeper of the treasury.


*

*

Vâng, những nhân dnppower.com.vnên của Quỹ bao gồm sự lo ngại về điều đó.

Yes, the foundation employees had angst about that.


Vào ngày 24 mon 9, Pat và Ruth ban đầu cùng dịch chuyển vòng quanh theo một quỹ đạo chung, hai cơn lốc khống chế lẫn nhau, bọn chúng bị kẹt trong một can dự Fujiwara.

Bạn đang xem: Quỹ tiếng anh là gì


On September 24, Pat và Ruth began to orbit around each other, entrapped within a Fujiwara interaction.
Trong sự kiện khủng ba 11 mon 9 năm 2001 trên New York, ông đã bộ quà tặng kèm theo quỹ cứu trợ nàn nhân 2 triệu Mỹ kim, với năm 2003, Liên hiệp tín đồ Mỹ gốc Á (Asian American Federation) dnppower.com.vnnh danh ông vì hành dnppower.com.vn này.
After the September 11, 2001 terrorist attacks on the United States he contributed $2 million of his personal funds lớn the American Red Cross Disaster Relief Fund và in 2003, the Asian American Federation honored his actions.
Tháng 11 năm 2002, quỹ Linda McCartney Kintyre Memorial Trust mở một khu vườn tưởng niệm ở Campbeltown – thị xã của thức giấc Kintyre – với tượng phật Linda tạc vị Jane Robbins, anh bọn họ của McCartney.
In November 2002, the Linda McCartney Kintyre Memorial Trust opened a memorial garden in Campbeltown, the main town in Kintyre, with a bronze statue of her made by her cousin, sculptor Jane Robbins.
Cái thương hiệu Vamei đã trở nên khai tử vào năm 2004 và sửa chữa bằng Peipah, lý do bởi vị trí và quỹ đạo độc nhất vô nhị của nó.
The name Vamei was retired in 2004 và replaced with Peipah because of the unique formation & track of this storm.
Hàng năm từ thời điểm năm 1992 mang lại 2002, chỉ huy Đảng cùng hòa của Quốc hội Hoa Kỳ sẽ thêm người điều khiển vào Quận Columbia dự vẻ ngoài chiếm giành cấm sử dụng quỹ liên bang hoặc địa phương để thực hiện Đạo luật mở rộng lợi ích chăm sóc sức khỏe.
Every year from 1992 lớn 2000, the Republican leadership of the U.S. Congress added a rider to lớn the District of Columbia appropriations bill that prohibited the use of federal or local funds to lớn implement the Health Care Benefits Expansion Act.
Các quỹ chống hộ share cùng nhiều loại nhiều khủng hoảng như những lớp đầu tư chi tiêu khác, trong các số đó có khủng hoảng thanh khoản và khủng hoảng người cai quản lý.
Hedge funds cốt truyện many of the same types of risk as other investment classes, including liquidity risk và manager risk.
Eddie Stobart vào một tiếp quản lí ngược với Quỹ bất động sản Westbury được cho phép vận chuyển bằng tàu, con đường sắt, mặt đường bộ, thuyền và trong vương quốc Anh, chỉ áp dụng một công ty.
Eddie Stobart in a reverse takeover with Westbury Property Fund allowing transport by ship, road, rail, or boat to and within the UK, using only one company.
Các cố gắng nỗ lực và bề ngoài khoa học tập khác được đặt theo thương hiệu Galileo có tàu dải ngân hà Galileo, tàu vũ trụ đầu tiên đi vào quỹ đạo xung quanh Sao Mộc, khối hệ thống vệ tinh xảo tiêu thế giới Galileo đã làm được đề xuất, sự biến đổi giữa các hệ thống quán tính vào cơ học cổ xưa bao hàm sự thay đổi Galileo với Gal là 1 trong những đơn vị của gia tốc không ở trong hệ SI.
Other scientific endeavours and principles are named after Galileo including the Galileo spacecraft, the first spacecraft khổng lồ enter orbit around Jupiter, the proposed Galileo global satellite nadnppower.com.vngation system, the transformation between inertial systems in classical mechanics denoted Galilean transformation và the Gal (unit), sometimes known as the Galileo, which is a non-SI unit of acceleration.
Các tàu vào quỹ đạo như MAVEN lấy chủng loại khí quyển sao Hỏa, cố gắng hiểu lý do nó mất đi sự sống đã từng có.
Orbiters like the MAVEN mission sample the Martian atmosphere, trying to lớn understand how Mars might have lost its past habitability.
Chúng tôi hàm ân những ai đó đã đóng góp không ít dưới thương hiệu của bà mang lại Quỹ tuyên giáo Trung Ương của Giáo Hội.
We are grateful for the numerous contributions which have been offered in her name khổng lồ the General Missionary Fund of the Church.
Niềm tin này được dựa trên sự thật là sự dnppower.com.vnệc tán sắc đẹp của tham số quỹ đạo bình quân1 của các thành dnppower.com.vnên trung tâm là rất nhỏ và có thể được giải thích bởi một lực đẩy vận tốc nhỏ (15 WikiMatrix
Tuy nhiên, do hiệu quả của cuộc bàn thảo tiếp theo sau câu hỏi thành lập giải thưởng của ngân hàng Thụy Điển cho khoa học tài chính để tưởng niệm Nobel (trao lần đầu năm mới 1969), Quỹ Nobel đã đưa ra quyết định không phối kết hợp giải Nobel với bất kỳ giải thưởng bổ sung nào, bởi vì vậy kiến nghị của Uexkull von đã bị từ chối.

Xem thêm: Cách Chơi Bài Liêng Bịp - Thủ ThuậT Chơi Liêng BịP Đơn GiảN


However, as a result of the debate that followed the establishment of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel (first awarded in 1969), the Nobel Foundation had decided not to associate the Nobel Prize with any additional awards, so von Uexküll"s proposal was rejected.
Quỹ tín thác hàn quốc (KTF) đã hỗ trợ nhóm công tác của cục KHĐT giao lưu và học hỏi những tay nghề thực tế quan trọng để triển khai nhiệm vụ
The Korean Trust Fund (KTF) supported the MPI task force to gain much needed practical experiences to lớn carry out the task.
Các quỹ trung lập thị trường có mối đối sánh tương quan ít rộng với cốt truyện thị trường tổng thể bằng cách "trung hòa" tác động của những dao đụng thị trường, trong khi các quỹ triết lý sử dụng các xu hướng và sự không đồng điệu trên thị phần và có tiếp xúc nhiều hơn thế với những biến động của thị trường.
Market neutral funds have less correlation lớn overall market performance by "neutralizing" the effect of market swings, whereas directional funds utilize trends và inconsistencies in the market & have greater exposure khổng lồ the market"s fluctuations.
Như sẽ được phép tắc bởi điều mặc khải trong máu 120 Giáo Lý với Giao Ước, Hội Đồng đưa ra Dụng tiền Thập Phân được cho phép sự ngân sách các ngân quỹ của Giáo Hội.
As prescribed by revelation in section 120 of the Doctrine and Covenants, the Council on the Disposition of the Tithes authorizes the expenditure of Church funds.
Trên 800.000 dân thừa kế lợi từ thương mại & dịch vụ xử lý chất thải rắn, 65.000 học sinh được thực hiện công trình dọn dẹp sạch rất đẹp hơn, với 8.452 hộ mái ấm gia đình được vay vốn ngân hàng từ quỹ con quay vòng ship hàng cải chế tạo công trình dọn dẹp và sắp xếp trong gia đình.
More than 800,000 citizens now enjoy improved solid waste management serdnppower.com.vnce, 66,500 students have better schools sanitation facilities; and 8,452 poor families have benefited from the received revoldnppower.com.vnng fund for upgrading their toilets.
Dịch vụ cho trẻ em của bà cũng rất được công nhận thông qua "Audrey Hepburn Society" của Quỹ Hoa Kỳ UNICEF.
Her serdnppower.com.vnce for children is also recognised through the US Fund for UNICEF"s Audrey Hepburn Society.
Tên lửa Soyuz bây giờ không có khả năng để nâng Kliper lên quỹ đạo Trái Đất thấp, chính vì tàu ngoài hành tinh (phiên bạn dạng được thiết kế không có Parom) được hy vọng sẽ nặng thân 13 với 14.5 tấn mét khối (với trọng tải về tối đa cùng phi đoàn) trong khi mà Soyuz chỉ gồm sức nâng khoảng 8 tấn.
The present Soyuz rocket would not be able to lớn lift Kliper into low earth orbit, because the spacecraft (the version designed without Parom) was expected lớn weigh between 13 và 14.5 metric tons (with payload và crew) whereas Soyuz only has a lifting capacity of around 8 metric tons.
Từ đó một trong những đại học đang lập ra những chương trình OCW theo quy mô của MIT, một số được quỹ William & Flora Hewlett Foundation hỗ trợ tài chánh.
Since then, a number of universities have created OCW, some of which have been funded by the William và Flora Hewlett Foundation.
Theo loạt chỉ số tương tự, thậm chí những quỹ "thiên vị ngắn dành riêng riêng" đã có hoàn vốn -6,08% vào tháng 9 năm 2008.
According to the same index series, even "dedicated short bias" funds had a return of −6.08% during September 2008.
Các phân loại chủ yếu như sau: Nguồn của những quỹ - dòng vốn so với cái giá trị thị trường CDO dòng tài chính trả lãi với gốc cho những chủ phân ngạch bằng cách sử dụng những dòng tiền được tạo ra bởi gia sản của CDO.
The primary classifications are as follows: Source of funds—cash flow vs. Market value Cash flow CDOs pay interest và principal khổng lồ tranche holders using the cash flows produced by the CDO"s assets.
Đến năm 2012, Quỹ trường đoản cú thiện thế giới của Avon, đứng vị trí số 1 bởi Quỹ tài trợ Avon, report rằng sẽ hiến bộ quà tặng kèm theo hơn 910 triệu đô la tại hơn 50 quốc gia.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Ống Nhựa Upvc Là Gì ? Nhựa Upvc Là Gì


Through 2012, Avon global philanthropy, led by the Avon Foundation, reports hadnppower.com.vnng donated more than $910 million in more than 50 countries.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M