PATCH LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Patch là gì

*
*
*

patch
*

patch /pætʃ/ danh từ miếng vá miếng băng dính, miếng dung dịch cao (trên vệt thương...) miếng bông che mắt đau nốt ruồi đưa (để bài trí trên mặt) miếng đấta patch of potatoes: một đám (mảnh) khoai màng, vết, đốm lớn miếng thừa, mảnh vụnto strike a bad patch gặp vận bỉ, chạm mặt lúc không maynot a patch on (thông tục) không mùi gì lúc đem đối chiếu với, ko thấm gót khi đem so sánh với ngoại cồn từto patch a tyre: vá một cái lốp dùng để làm vá, làm cho miếng vá (cho dòng gì)it will patch the hole well enough: miếng đó đủ nhằm vá cho loại lỗ thủng ráp, nối (các mảnh, các mấu vào cùng với nhau) hiển thị từng mảng lốm đốm, loang lổ (trên đồ gia dụng gì)to patch up vá víu, vá qua loa (nghĩa bóng) dàn xếp; đàm phán qua loa, dàn xếp trong thời điểm tạm thời (một vụ bất hoà...)dán đắp vámiếng váhot patch: miếng vá ruột xesửa tạmpatch board: bảng sửa tạmsoft patch: sự sửa tạmvết đốmLĩnh vực: toán & tinđắp váprogram patch: đoạn đắp vá chương trìnhnối tạmpatch board: bảng nối tạm bợ (trong truyền, thông đồ vật tính...)patch cable: cáp nối tạmpatch cord: dây mềm nối tạmpatch panel: bảng nối tạmLĩnh vực: năng lượng điện lạnhđường nối tạm (ở bảng nối tạm)Lĩnh vực: năng lượng điện tử và viễn thôngráp nốipatch panel: tấm ráp nốiLĩnh vực: xây dựngsự sửa chữa tổng thể mặt mặt đường (ổ gà)váhot patch: cao su đặc vá ruột xehot patch: miếng vá ruột xepatch (vs): đắp vápatch block: khối xây vápatch file: tệp vápatch level: nút vápatch panel: miếng váprogram patch: đoạn đắp vá chương trìnhaudio patch baydụng cụ kiểm soát điều hành âm tầnbald patch (enamel flaw)vết loang lổ (trên men sứ)blooping patchsự sửa tiếng lục bụcblow out patcháo đỡ tia lửa hàngreen patch distortionvết méo đốm không khôground patch areavùng cơ bạn dạng (để phân tích)hard patchsửa cứnghopping patchđốm chảyoil patchđốm dầuoil patchmàng dầuoil patchvết dầu loangpatch (v)nối (các miếng vào nhau)patch (v)ráppatch (vs)nối tạmpatch (vs)sửa tạmpatch boardbảng nối mạchpatch boardbảng bày bán điệnpatch corddây nốipatch corddây nối (các bộ phận)patch filetệp sửapatch levelmức sửa o đám o chỗ sửa tạm o nắp - Một nhóm lớn hoặc một dãy máy thu sử dụng trong thăm dò địa chấn rộng mặt hàng trăm fut và gồm vài trăm trang bị thu nối vào một kênh đơn. - Một chỗ nối ghép tạm thời. - Một tấm độn hoặc mảnh vật liệu cần sử dụng để đậy đậy lỗ hoặc một chỗ yếu. § patch reef : ám tiêu đốm
*

*Xem thêm: Top 14+ Cách Chơi Ashe Sp Mới Nhất 2022, Bảng Ngọc Ashe Mùa 13 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất

*

patch

Từ điển Collocation

patch noun

1 material over a hole

VERB + PATCH have Her trousers have patches all over them. | sew on

PREP. ~ on dancers with patches on their costumes

2 part of a surface that is different

ADJ. irregular | clear, coloured, dark | damp, wet | icy icy patches on the roads | bald He has a small bald patch on the crown of his head. | rough, sore

PREP. in ~es The velvet curtains were faded in patches. | ~ of There were some patches of clear blue sky. | ~ on A large damp patch had appeared on the ceiling.

PHRASES a patch of colour flowers providing little bright patches of colour around the garden

3 piece of land

ADJ. isolated an isolated patch of forest | cabbage, potato, vegetable

PREP. in a/the ~ working in his vegetable patch | on a/the ~ located on a small patch of flat ground

PHRASES a patch of grass/ground We found a nice patch of grass to lớn sit on.

4 period of time

ADJ. bad, difficult, rocky, rough, sticky | purple The team has hit a purple patch, with nine wins from their last ten games.

VERB + PATCH go through, have, hit Their business hit a sticky patch last year.

PREP. ~ of going through a patch of poor health

Từ điển WordNet


n.

a piece of cloth used as decoration or to mend or cover a holea short set of commands to lớn correct a bug in a computer program

v.

provide with a patch; also used metaphorically

The field was patched with snow
Xem thêm: Game Các Nàng Công Chúa Disney Hóa Trang Thành Những Nhân Vật Phản Diện Trong Lễ Hội Halloween

Microsoft Computer Dictionary

n. A piece of object code that is inserted in an executable program as a temporary fix for a bug.vb. In programming, to lớn repair a deficiency in the functionality of an existing routine or program, generally in response lớn an unforeseen need or mix of operating circumstances. Patching is a common means of adding a feature or a function to a program until the next version of the software is released. Compare mod (definition 2), kludge (definition 2).

File Extension Dictionary

General Patch FileElonex ONEt+ Patchn tệp tin (Elonex)

English Synonym & Antonym Dictionary

patches|patched|patchingsyn.: fix mend repair service