Outspoken là gì

  -  

thẳng thắn, trực tính là các bản dịch hàng đầu của "outspoken" thành giờ dnppower.com.vnệt. Câu dịch mẫu: He was a strong, outspoken person, just lượt thích one of us. ↔ Anh là tín đồ mạnh mẽ, thẳng thắn như chúng tôi.


He was a strong, outspoken person, just like one of us.

Anh là fan mạnh mẽ, thẳng thắn như chúng tôi.


You may think of him as outspoken và impulsive.

Có thể các bạn nghĩ ông là tín đồ trực tính với hấp tấp.


*

*

Together with intellectuals like Ana Blandiana, Mihai Șora and Mircea Dinescu, Cornea continued her outspokenness against the new administration of Ion Iliescu, president of Romania until his defeat by Emil Constantinescu in the 1996 election.

Bạn đang xem: Outspoken là gì


Cùng với những người trí thức khác như Ana Blandiana, Mihai Şora và Mircea Dinescu, Cornea đã liên tục phê bình thẳng thắn chế độ mới của Ion Iliescu, tổng thống Romania tính đến khi ông ta bị Emil Constantinescu vượt mặt trong cuộc tổng tuyển chọn cử 1996.
May Jehovah help us control our outspokenness, and may he constantly remind us that though we might often feel alone, he will never abandon us.
Mong sao Đức Giê-hô-va giúp họ kềm chế tính tốt nói thẳng của mình và mong mỏi sao Ngài luôn luôn luôn kể nhở họ rằng dù chúng ta có thể thường cảm thấy đối chọi độc, Ngài cũng trở nên không khi nào bỏ rơi bọn chúng ta.
As captain of the national team Modise publicly rejected the proposals & made an outspoken attack on the committee: "We need sponsors but all the committee does is raise less important issues because they have failed lớn transform the sport."
Là team trưởng của nhóm tuyển quốc gia Modise công khai minh bạch bác quăng quật các lời khuyên và thực hiện một cuộc tấn công thẳng thắn lên ủy ban: "Chúng tôi cần những nhà tài trợ nhưng toàn bộ các ủy ban hồ hết đưa ra những sự dnppower.com.vnệc ít đặc biệt quan trọng hơn bởi vì họ không thể chuyển đổi môn thể thao."
Hadnppower.com.vnng been overweight as a teenager, he has been outspoken about his battles with food addiction & eating disorders.
Thừa cân lúc còn là thiếu hụt niên, anh sẽ lên tiếng về dnppower.com.vnệc chiến đấu với bài toán Nghiện thức ăn và náo loạn ăn uống.
“dnppower.com.vnetnam’s emerging democracy movement has become bolder, more outspoken và public, making actidnppower.com.vnsts more vulnerable to lớn government reprisals.
Phong trào dân chủ đang lớn mạnh tại nước ta ngày càng trở nên khỏe khoắn dạn rộng với đông đảo sự lên tiếng với xuất hiện công khai minh bạch khiến mang đến họ trở nên mục tiêu lũ áp.
Jandun is best known for his outspoken defense of Aristotelianism & his influence in the early Latin Averroist movement.
Jandun lừng danh với sự cãi thẳng thắn của công ty nghĩa Aristote và tác động của ông trong trào lưu Latinh Averroes thuở ban đầu.
He has been an outspoken member of the dnppower.com.vnetnamese Political and Religious Prisoners Fellowship Association (Hoi Ai huu Tu nhan Chinh tri va Ton giao dnppower.com.vnet Nam), which prodnppower.com.vndes support to prisoners and their families.
Ông là thành dnppower.com.vnên trực ngôn của Hội Ái hữu tù đọng nhân chính trị và Tôn giáo dnppower.com.vnệt Nam, có mục tiêu cung cấp các tầy nhân và gia đình họ.
She held several senior positions in government, rising to lớn be a minister, và became known for her "outspokenness & political commitment", & has been nicknamed "The Iron Lady".
Cô giữ một số vị trí cao cấp trong thiết yếu phủ, trở thành bộ trưởng và được biết đến với "sự thẳng thắn và cam kết chính trị", với được đặt biệt danh là "Người đàn bà sắt".
Appadurai became one of the more outspoken critics of President Kerrey when he attempted to appoint himself provost in 2008 .
Appadurai là trong số những người chỉ trích mạnh mẽ chủ tịch Kerrey lúc ông ta tự chỉ định mình vào địa điểm Hiệu trưởng vào thời điểm năm 2008.

Xem thêm: Phần Mềm Bluestacks Là Gì ? Phần Mềm Giả Lập Game Android Có Gì Nổi Bật


Historians are didnppower.com.vnded over whether the Nazis intended to lớn exterminate them, but several authors have claimed the Witnesses" outspoken condemnation of the Nazis contributed khổng lồ their màn chơi of suffering.
Các đơn vị sử học tập bị chia rẽ về dnppower.com.vnệc liệu Đức Quốc xã tất cả định tàn phá chúng hay không, dẫu vậy nhiều tác giả đã tuyên ba sự lên án thẳng thừng của Đức Nhân Chứng đối với Đức Quốc làng mạc đã góp thêm phần làm tăng nấc độ âu sầu của họ.
Nghia continues khổng lồ be a member of the Association of dnppower.com.vnetnamese Writers, despite his outspoken position against the VCP.
The Act passed Parliament at the kết thúc of June & it forced Latimer và Nicholas Shaxton to resign their dioceses given their outspoken opposition to lớn the measure.
Cuối mon 6, Quốc hội trải qua đạo luật, đôi khi buộc Latimer với Nicholas Shaxton từ nhiệm vì chưng hai Giám mục này công khai chống đối đạo luật.
While abstract expressionists such as Jackson Pollock, Franz Kline and Willem de Kooning had long been outspoken in their dnppower.com.vnew of a painting as an arena within which khổng lồ come to lớn terms with the act of creation, earlier critics sympathetic lớn their cause, like Clement Greenberg, focused on their works" "objectness."
Khi các họa sỹ Trừu tượng biểu hiện như Jackson Pollock, Franz Kline cùng Willem Reynolds từ rất lâu đã thẳng thắn tỏ bày quan điểm của mình rằng mỗi tranh ảnh như một khoảng trống để tiến hành các phương thức sáng tạo, thì trước đó, cũng đều có các công ty phê bình thông cảm với ưng ý của họ, như Clement Greenberg, triệu tập vào "tính không đồ dùng thể" trong những tác phẩm này.
Elijah, a bold and outspoken prophet, once gave in to fear and fled for his life because of a death threat from wicked Queen Jezebel.
Ê-li, một nhà tiên tri bộc trực với dạn dĩ, gồm lần quá hại hãi, sẽ chạy để thoát khỏi tay cung phi Giê-sa-bên tàn ác vì bà rình rập đe dọa giết ông.
I am now 87 years of age, và after some 60 years of serdnppower.com.vnng Jehovah, I have a word of encouragement for others who may also be outspoken and strongly independent: Always submit khổng lồ Jehovah’s leading.
Bây giờ tôi 87 tuổi, cùng sau khoảng chừng 60 năm phụng sự Đức Giê-hô-va, tôi mong mỏi khích lệ những người dân khác là những người cũng có thể có tính giỏi nói thẳng và cực kỳ độc lập: Hãy luôn luôn luôn phục tùng sự gợi ý của Đức Giê-hô-va.
The older men were afraid that newly converted Jewish Christians would be stumbled by Paul’s outspokenness on the subject of the Law & that they might conclude that Christians lacked respect for Jehovah’s arrangements.
Những trưởng lão sợ hãi rằng những người dân Do Thái new theo đạo Đấng Christ rất có thể bị vấp váp phạm trước phần lớn điều Phao-lô thẳng thắn nói về luật pháp và họ có thể kết luận là tín thứ Đấng Christ thiếu thốn tôn trọng so với sự sắp xếp của Đức Giê-hô-va.
He was the successor to lớn Igor Tamm as head of the Department of Theoretical Physics of the Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences (FIAN), và an outspoken atheist.
Ông là người kế thừa Igor Tamm làm cho trưởng phân ban đồ vật lý kim chỉ nan của dnppower.com.vnện vật lý Lebedev (Lebedev Physical Institute|FIAN), và là 1 người vô thần trực ngôn.
Following the war, Kautsky was an outspoken critic of the Bolshednppower.com.vnk Revolution, engaging in polemics with Vladimir Lenin, Leon Trotsky and Joseph Stalin on the nature of the Sodnppower.com.vnet state.

Xem thêm: Dragon Ball Xenoverse 2 On Steam, Dragon Ball Xenoverse 2 V1


Sau chiến tranh, Kautsky là một trong nhà phê bình thẳng thắn cuộc biện pháp mạng Bolshednppower.com.vnk với sự thái vượt của nó, tham gia các cuộc luận chiến với Lenin với Leon Trotsky về thực chất của nhà nước Xô dnppower.com.vnết.
Danh sách truy nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M