Nuts and bolts là gì

  -  

Hôm nay bọn họ sẽ học tiếp bài số 21 trong loạt bài bác học 25 bài xích thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày 2019.

Bạn đang xem: Nuts and bolts là gì

Các cụm từ này số đông là những các từ cực kì phổ biến chuyển trong cuộc trò chuyện hằng ngày ở The United States of American (USA) hoặc United Kingdom (UK). Mọi bạn sẽ nghe thấy chúng trong các tập phim và lịch trình TV và có thể sử dụng chúng để làm cho tiếng Anh của bản thân mình giống với giờ của người bản ngữ hơn.

Như vẫn nói trong bài bác đầu, những câu nói thành ngữ sẽ được đặt vào hoàn cảnh một mẩu truyện cụ thể. Nếu khách hàng nào chưa làm rõ vui lòng hiểu lại tại đây: Lời trình làng những thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hàng ngày.

Các câu chính:

1. Câu thành ngữ số 1: all over 2. Câu thành ngữ số 2: (to) come to an agreement 3. Câu thành ngữ số 3: in that case 4. Câu thành ngữ số 4: (to be or to get) in cảm ứng with (someone) 5. Câu thành ngữ số 5: (to) look forward to lớn 6. Câu thành ngữ số 6: (to) make one’s day 7. Câu thành ngữ số 7: nuts và bolts  8. Câu thành ngữ số 8: on a shoestring 9. Câu thành ngữ số 9: track record  10. Câu thành ngữ số 10: (to) work out


*
Bài 21-Thành ngữ tiếng Anh tiếp xúc hàng ngày 2019

Lesson 21: Susan Gets a Surprise Call

Donna from the National Cookie Company calls Susan. She wants to lớn buy out Susan’s Scrumptious Cookies. Susan is very Happy.

Susan: Hello?

Donna: Good afternoon. Are you Susan, of Susan’s Scrumptious Cookies?

Susan: Yes, I am.

Donna: My name is Donna Jenkins, và I’m calling from the National Cookie Company. We’re nuts about your cookies, & we’d lượt thích to sell them all over the country.

Susan: Unfortunately, we’re running on a shoestring out of our kitchen. We can’t make enough cookies for you.

Donna: My company wants lớn buy the recipe & the tên thương hiệu from you.

Susan: Oh yeah? Why would you want to vì chưng that?

Donna: We have a successful track record of buying small companies và turning them into big ones.

Susan: In that case, I’m sure we can come to lớn an agreement.

Donna: Great. You just made my day!

Susan: You’ll need to work out the nuts & bolts of the agreement with my husband. He’s the business manager.

Donna: May I speak with him now?

Susan: He’s at a meeting. I’ll have him get in cảm ứng with you when he returns.

Donna: Good. I look forward to speaking with him.

*
Ưu đãi khóa đào tạo và huấn luyện ngoạii ngữ trên NNYC

Ý nghĩa những thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hàng ngày trong bài

1. Câu thành ngữ số 1: all over

– Nghĩa tiếng Anh: throughout; everywhere

– Nghĩa giờ Việt: ở kháp phần đa nơi

Ví dụ 1: Nicole’s classmates are from all over the world, including Argentina, Brazil, China, Japan, Korea, Poland, và Ukraine.

Ví dụ 2: Oh no! I got ketchup all over my white sweater.

2. Câu thành ngữ số 2: (to) come to an agreement

– Nghĩa giờ Anh: to reach an agreement

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: đạt được thỏa thuận

Ví dụ 1: If we can come to an agreement now, I can start work on Monday.

Ví dụ 2: If you’re not willing to lớn negotiate, it’s going khổng lồ be very dif- ficult for us to come khổng lồ an agreement.

3. Câu thành ngữ số 3: in that case

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: under that circumstance

– Nghĩa giờ Việt: trong trường hợp đó

Ví dụ 1: It’s snowing? In that case, you’d better take the bus to lớn school today instead of driving.

Ví dụ 2: You forgot your wallet at trang chủ today? In that case, you can borrow five bucks from me for lunch.

Xem thêm: Vẻ Đẹp Tâm Hồn Là Gì - Những Cách Để Nuôi Dưỡng Tâm Hồn

4. Câu thành ngữ số 4: (to be or to get) in cảm biến with (someone)

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to be or to get in liên hệ with (someone)

– Nghĩa giờ Việt: gồm mặt, xúc tiếp với

Ví dụ 1: I was surprised when Luis called me, since we hadn’t been in touch with each other since high school.

Ví dụ 2: Leave me your contact information in case I need to get in touch with you while you’re on vacation.

5. Câu thành ngữ số 5: (to) look forward to

– Nghĩa tiếng Anh: to anticipate eagerly

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: trông chờ, mong đợi

Ví dụ 1: I’m looking forward to my trip to lớn Mexico next month.

Ví dụ 2: Ron has worked as a high school teacher for over 40 years. He’s really looking forward to retiring next year.

6. Câu thành ngữ số 6: (to) make one’s day

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to give one great satisfaction

– Nghĩa giờ Việt: làm cho ai đó cực kì hài lòng

Ví dụ 1: Our neighbors with the crazy dogs are moving away? That really makes my day!

Ví dụ 2: Thanks for bringing over those cookies last week. That made my day!

7. Câu thành ngữ số 7: nuts and bolts 

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: details; basic components of something

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: mọi thành phần cơ phiên bản của mẫu gì đó, chi tiết của chiếc gì đó

Ví dụ 1: I don’t need to lớn know the nuts and bolts of how the computer works – just show me how to lớn tum it on.

Ví dụ 2: Simon really understands the nuts and bolts of how toilets work. He would be a very good plumber.

8. Câu thành ngữ số 8: on a shoestring

– Nghĩa tiếng Anh: on a very low budget

– Nghĩa tiếng Việt: tiền bạc để thao tác gì đó quá ít

Ví dụ 1: Bob và Susan were living on a shoestring after Bob lost his job.

Ví dụ 2: In the beginning, the Hewlett-Packard company ran on a shoestring out of a garage.

9. Câu thành ngữ số 9: track record 

– Nghĩa giờ Anh: a record of achievements or performances

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: thành tích đạt được (thường trong quá khứ)

Ví dụ 1: The women’s basketball team at the University of Connecticut has an excellent track record.

Ví dụ 2: We’ve spoken to your past employers, so we know you’ve got an excellent track record.

10. Câu thành ngữ số 10: (to) work out

– Nghĩa tiếng Anh: to find a solution; to lớn resolve

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Một giải pháp, giải quyết

Ví dụ 1: Nicole spent half the night helping Ted work out a very difficult chemistry problem.

Ví dụ 2: Sally couldn’t work out her problems with her neighbors, so she finally decided khổng lồ move away.

Lưu ý: “Work out” còn có nhiều nghĩa khác:

– Thành công, minh chứng hiệu quả.

Ví dụ:

This plan won’t work out-you’ll need lớn go back khổng lồ the drawing board and work out a new plan.

– chịu đựng, cuối cùng

Ví dụ:

Tony và Angela argue all the time. I don’t think their marriage will work out.

– bầy dục

Ví dụ:

After working out at the gym for two hours, Scott could barely walk.

Như vậy bọn họ đã xong xuôi bài số 21. Các bạn hãy học tiếp bài xích số 22 để tìm hiểu thêm nữa.

Xem thêm: Đầu Tư Ico Là Gì - Có Nên Chọn Làm Kênh Đầu Tư Sinh Lời An Toàn

Hy vọng các bạn cũng có thể sử dụng thạo các thành ngữ giờ đồng hồ Anh trong giao tiếp hàng ngày để ship hàng tốt hơn cho quá trình và cuộc sống.