Ngành học trong tiếng anh là gì

  -  
Chuyên ngành tiếng Anh là majors /ˈmeɪʤərz/. Siêng ngành giáo dục là 1 tập hợp các chương trình hoặc khóa huấn luyện mà một bạn sẽ ngừng để lấy bằng cđ hoặc đại học.

Bạn đang xem: Ngành học trong tiếng anh là gì


Chuyên ngành giờ đồng hồ Anh là majors /ˈmeɪʤərz/. Chuyên ngành học tập là ngành học nhưng sinh viên đại học học chủ yếu thức. Một sinh viên hoàn thành tất cả các môn học quan trọng cho chuyên ngành đã đủ điều kiện nhận bằng đại học.

*
Một số trường đoản cú vựng về các chuyên ngành học tiếng Anh:

Business Administration /ˈbɪznəs ædˌmɪnɪˈstreɪʃən/: quản trị khiếp doanh.

Accounting /ə'kauntiη/: Kế toán.

Finance và Banking /fəˈnæns ənd ˈbæŋkɪŋ/: Tài chủ yếu ngân hàng.

Majors /ˈmeɪʤərz/: Chuyên ngành.

Tourism Services và Tour Management /ˈtʊˌrɪzəm ˈsɜrvəsəz & tʊr ˈmænəʤmənt/: quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành.

Marketing /ˈmɑrkətɪŋ/: Marketing.

Communications industry /kəmˌjunəˈkeɪʃənz ˈɪndəstri/: Ngành truyền thông.

Restaurant Management và Gastronomy /ˈrɛstəˌrɑnt ˈmænəʤmənt ənd gæˈstrɑnəmi/: Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống.

Hotel Management /hoʊˈtɛl ˈmænəʤmənt/: cai quản trị khách sạn.

Information công nghệ /ˌɪnfərˈmeɪʃən tɛkˈnɑləʤi/: công nghệ thông tin.

Xem thêm: Mách Bạn 5 Ứng Dụng Giải Nén Cho Android Nào Tốt: Es File, Androzip, 7Zipper

Public Relations & Communications /ˈpʌblɪk riˈleɪʃənz ənd kəmˌjunəˈkeɪʃənz/: quan hệ công bọn chúng và Truyền thông.

English Linguistics / ˈɪŋglɪʃlɪŋˈgwɪstɪks/: ngôn ngữ Anh.

Biomedical Engineering /ˌbaɪoʊˈmɛdɪkəl ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ/: kỹ thuật y sinh.

Commercial business /kəˈmɜrʃəl ˈbɪznəs/: sale thương mại.

Một số câu ví dụ tương quan đến các chuyên ngành học tiếng Anh:

1. His speciality is Restaurant Management and Gastronomy .

Chuyên ngành của anh ấy là quản lý nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống.

2. Students majoring in English will learn and explore the origins of the language.

Sinh viên siêng ngành giờ đồng hồ Anh sẽ tìm hiểu và xét nghiệm phá xuất phát của ngôn ngữ này.

3. Students majoring in Business English will be able to lớn become entrepreneurs with fluent English.

Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thương mại sẽ có thể trở thành người kinh doanh với vốn giờ đồng hồ Anh lưu giữ loát.

4. We are trained in Chinese language and Engineering majors with a Bachelor's degree.

Xem thêm: Full Kiến Thức Và Ưu Đãi Thẻ Jcb Vietcombank Là Gì ? Cách Mở Thẻ Jcb Nhanh Chóng

Chúng tôi được giảng dạy về ngôn ngữ Trung Quốc và các chuyên ngành nghệ thuật với bằng Cử nhân.