Nasal cavity là gì

  -  
If a person"s voice is nasal, it has a particular sound because air is going through their nose when they speak:


Bạn đang xem: Nasal cavity là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú dnppower.com.vn.Học những tự bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


*

lớn try lớn get political support or votes, especially by visiting all the houses in an area

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Các Mod Hay Trong Minecraft Mods Hay Nhất, Mới Nhất Tiếng Việt

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnppower.com.vn English dnppower.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Ngọc Tái Tổ Hợp Zed - Skt T1 Faker Bảng Ngọc Zed Tái Tổ Hợp Mới

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語