MAKE EFFORT LÀ GÌ

  -  

gượng là phiên bản dịch của "make efforts" thành tiếng dnppower.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Why have I khổng lồ make effort khổng lồ reach God, enlightenment, truth? ↔ tại sao tôi phải tạo thành một cố gắng nỗ lực để mang đến được Thượng đế, sự khai sáng, chân lý?


*

*

The Government is also making efforts to lớn strengthen the superdnppower.com.vnsory and regulatory framework in the financial sector.

Bạn đang xem: Make effort là gì


Several projects và companies are making efforts lớn develop affordable 3 chiều printers for trang chủ desktop use.
Một số dự án công trình và các công ty đang nỗ lực để trở nên tân tiến máy in 3D ngân sách chi tiêu phải chăng để áp dụng để bàn làm dnppower.com.vnệc nhà.
Since then, Canada has been an advocate for multilateralism, making efforts to resolve global issues in collaboration with other nations.
Kể tự đó, Canada công ty trương nhiều phương hóa, tiến hành các nỗ lực nhằm giải quyết và xử lý các vụ dnppower.com.vnệc toàn cầu bằng phương pháp cộng tác với các tổ quốc khác.
What is important is to lớn see that the maker of effort & the object towards which he is making effort are the same.
Điều quan trọng là thấy rằng, người tạo thành nỗ lực và mục đích mà nỗ lực của anh ấy ấy đang nhắm đến, là như là hệt.
You should make efforts now to acquire knowledge of the didnppower.com.vnne purpose, & act on the marvelous promises found in the Holy Scriptures.
Bạn bắt buộc cố gắng ngay bây giờ để đạt đến dnppower.com.vnệc hiểu biết về dự định của Đức Chúa Trời, và hành động theo những lời hứa kỳ diệu trong Kinh-thánh.
The Saudi Commission for Tourism & National Heritage is making efforts for rednppower.com.vntalizing the historic architecture in Riyadh and other parts of the kingdom.
Ủy ban phượt và Cổ đồ gia dụng Ả Rập xe cộ Út có các nỗ lực nhằm phục sinh kiến trúc lịch sử dân tộc tại Riyadh và các nơi khác trong nước.
And in the house-to-house work, we make efforts to lớn reach people at times when we are most likely khổng lồ find them at home.

Xem thêm: Cách Tăng Tốc Độ 3G Trên Iphone, Mẹo Tăng Tốc Độ 3G Trên Iphone Chỉ Trong 30 Giây


When dnppower.com.vnsiting the Pentagon on 8th/May , the Chinese Minister of National Defense Luong quang Liet said đài loan trung quốc wanted to lớn make efforts lớn improve the network security .
Khi mang lại thăm Lầu Năm Góc ngày 8/5 , bộ trưởng liên nghành Quốc phòng china Lương quang Liệt tuyên bố trung quốc muốn nỗ lực cải thiện bình yên mạng .
The branch office also reports: “A new field has opened up in Puerto Rico because we have been making efforts to lớn take the Kingdom message to lớn the deaf.
Văn phòng trụ sở cũng nhắc lại: “Chúng tôi đã bước đầu mở mang trong mình 1 lãnh vực new ở Puerto Rico bởi vì chúng tôi đang vắt gắng với thông điệp Nước Trời đến bạn điếc.
Beginning in the late 1990s, Daegu has been actively making efforts to lớn promote its fashion industry based on its textile và clothing manufacturing industries under the "Daegu: Fashion City".
Bắt đầu từ cuối những năm 1990, Daegu đã tích cực và lành mạnh nỗ lực để liên hệ ngành công nghiệp thời trang của chính mình dựa trên các ngành công nghiệp cấp dưỡng hàng dệt may trực thuộc "Thành phố thời trang".
The regulatory endnppower.com.vnronment is frequently changing in local markets, we are constantly making efforts to lớn ensure all parties are in compliance with local requirements and implementing the changes as needed.
Môi trường pháp lý áp dụng tại thị trường của các non sông thường xuyên cụ đổi. Cửa hàng chúng tôi không dứt nỗ lực để bảo đảm an toàn tất cả các bên đều vâng lệnh các yêu cầu của quốc gia bạn dạng địa và tiến hành theo những thay đổi đó khi cần.
When assigning new ren nomenclature the HGNC make efforts to tương tác authors who have published on the human gen in question by email, & their responses lớn the proposed nomenclature are requested.
Khi đặt danh pháp gen mới, HGNC nỗ lực tương tác với tác giả đã đăng cài đặt gen của con tín đồ qua thắc mắc trong email, và yêu cầu đáp ứng nhu cầu của bọn họ với danh pháp được đề xuất.

Xem thêm: Thẻ < Blockquote Là Gì - Thẻ Blockquote Trong Html


Sa Tan sẽ dành những nỗ lực để tạo nên bóng tối hoặc đưa họ vào trong bóng về tối do họ tự chế tác ra.
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M