Liên Kết Gen Là Gì

  -  

→ Ta nhận ra tỉ lệ giao diện hình chung của các tính trạng trong thí nghiệm khác tỉ lệ mẫu mã hình lai đối chiếu trong phân li hòa bình (1:1:1:1) → 2 cặp ren này nằm trên 1 cặp NST và link hoàn toàn.

Bạn đang xem: Liên kết gen là gì

2. NỘI DUNG

- các gen nằm trong một NST phân ly và tổng hợp cùng nhau trong quy trình giảm phân và thụ tinh dẫn tới việc di truyền đồng thời của nhóm tính trạng vày chúng quy định.

- những gen nằm trên cùng 1 NST phân li bên nhau làm thành 1 nhóm gen liên kết.Số đội gen liên kết ở mỗi loài tương đương với số NST vào bộ 1-1 bội của loại đó. Số team tính trạng ngay số nhóm gene liên kết.

3. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC

- mỗi NST được cấu tạo bởi 1 phân tử ADN, gen là 1 trong những đoạn phân tử ADN, cho nên vì thế mỗi NST đựng được nhiều gen, các gen xếp thành hàng dọc bên trên NST.

*

- Sự phân li của các NST trong giảm phân cùng sự tổ hợp tự do của những NST trong thụ tinh đã dẫn đến sự phân li cùng tổ hợp của các gen trên cùng 1 NST.

- những gen càng nằm gần nhau trên một NST thì link càng chặt chẽ, những gen càng nằm cách nhau chừng thì lực links càng yếu.

* Sơ đồ gia dụng lai:

*

4. Ý NGHĨA

- Hạn chế lộ diện biến dị tổ hợp

- Đảm bảo các tính trạng luôn di truyền cùng nhau nhờ đó trong lựa chọn giống người ta hoàn toàn có thể chọn lọc phần đa tính trạng giỏi luôn di truyền thuộc nhau.

II. HOÁN VỊ GEN

1. THÍ NGHIỆM CỦA MOOCGAN

P: Thân xám, cánh nhiều năm × Thân đen, cánh cụt

F1: 100% Thân xám, cánh dài

Lai phân tích con cái F1

Pa ♀ F1 thân xám, cánh dài× ♂ thân đen, cánh cụt


Fa: 0,415 Thân xám, cánh nhiều năm : 0,415 Thân đen, cánh cụt

0,085 Thân xám, cánh cụt : 0,085 Thân đen, cánh dài

* Giải thích hiệu quả thí nghiệm

- vào phép lai phân tích: ta nhận thấy ruồi đực đen, cụt luôn luôn cho ra một các loại giao tử ab, ruồi loại F1 giảm phân cho 4 các loại giao tử với tỉ lệ AB = ab = 0,415 ; Ab = aB = 0,085, cho nên vì vậy số nhiều loại và tỉ lệ thành phần KH nghỉ ngơi đời phép lai phân tích phụ thuộc vào vào số các loại và tỉ trọng giao tử của con cháu F1 rước lai.

→ Để lý giải hiện tượng con cái xám, lâu năm dị hợp đến 4 các loại giao tử với tỉ lệ không bởi nhau, Moocgan đưa ra giả thuyết links gen không trọn vẹn (hoán vị gen).

2. NỘI DUNG QUY LUẬT HOÁN VỊ GEN

- Trong quy trình giảm phân, những NST tương đồng rất có thể trao đổi các đoạn tương đồng cho nhau, dẫn cho hoán vị ren làm xuất hiện thêm tổ thích hợp gen mới.

Xem thêm: Lòng Chính Trực Là Gì - Nghĩa Của Từ Chính Trực

3. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC


- Ở kì đầu của giảm phân I có hiện tượng kỳ lạ tiếp hợp của những cặp NST tương đương theo chiều dọc, gene alen đối lập nhau, 2 vào 4 cromatit khác xuất phát trao đổi đoạn tương xứng → dẫn tới sự hoán vị của các gen tương xứng → tổ hợp lại các gen không alen.

*

- những gen nằm càng cách nhau chừng thì lực link càng yếu, càng dễ xảy ra hoán vị gen.

Sơ thứ lai:

*

* Đặc điểm của hoán vị gen

- Tần số hoán vị ren (f) bởi tổng tỉ lệ những giao tử mang gen hoán vị.

- Tần số hoán vị ren giữa 2 locut gen nào đó luôn luôn ⩽50%">⩽50%.

- thiến gen phụ thuộc vào nam nữ ở một số loài: nghỉ ngơi ruồi giấm, hoán vị ren chỉ xảy ra ở giới cái, sinh sống tằm hoán vị gen chỉ xẩy ra ở giới đực.

- Để xác minh tần số thiến gen, fan ta thường dùng phép lai phân tích.

4. Ý NGHĨA CỦA HOÁN VỊ GEN

- Tăng lộ diện các biến tấu tổ hợp tạo nên SV đa dạng, phong phú, làm nguyên liệu thứ cung cấp cho lựa chọn giống cùng tiến hoá. Vị vậy các gen liên kết đồng phù hợp hay chỉ có 1 cặp dị đúng theo thì sự hoán vị ren sẽ không tồn tại hiệu quả.

- nhờ hoán vị gen mà gần như gen quý trên các NST tương đồng có khả năng tổ phù hợp với nhau làm cho thành team gen links mới. Điều này rất có ý nghĩa sâu sắc trong lựa chọn giống và tiến hoá.

Xem thêm: Tải Ỷ Thiên Đồ Lông Ký Game, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 3D Mobile

- thông qua việc khẳng định tần số hoán vị gen bạn ta hoàn toàn có thể lập phiên bản đồ di truyền.