Impotent Là Gì

  -  

bất lực, liệt dương, lọm khọm là các bản dịch bậc nhất của "impotent" thành giờ dnppower.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Women that he blamed for his impotence. ↔ Người đàn bà mà hắn đổ lỗi cho sự bất lực của mình.


*

*

The inability of the exarch to impose his authority in Rome and his weakness in the Pentapolis was transformed into impotence when the "armies", that is, the Roman military aristocracies, of the duchies of the Ravennate, the Pentapolis, and Venetia rose in revolt declaring that they would protect the pope from the imperial decree, which Paul had been ordered lớn enforce throughout Italy (727).

Bạn đang xem: Impotent là gì


Sự bất tài của quan tiền trấn thủ nhằm mục đích áp đặt quyền lực của chính bản thân mình ở Roma và nhược điểm của ông sinh sống Pentapolis đang trở thành bất lực khi "quân đội", tức là giới quý tộc quân sự chiến lược La Mã của những công quốc Ravennate, Pentapolis cùng Veneto lần lượt đứng lên nổi dậy tuyên tía rằng họ sẽ bảo đảm an toàn Giáo hoàng khỏi nhan sắc lệnh của triều đình, nhưng Paul được lệnh bắt buộc thi hành khắp nước Ý vào khoảng thời gian 727.
The impotent man at the pool of Bethesda, the leper along the journey to lớn Jerusalem, and Corrie ten Boom were made whole.
Người căn bệnh tại ao Bê tết Đa, bạn phung đi mang đến Giê Ru Sa Lem, lẫn Corrie ten Boom số đông đã được lành.
Malicious magic users can become a credible cause for disease, sickness in animals, bad luck, sudden death, impotence và other such misfortunes.
Người thực hiện ma thuật xấu xa có thể trở thành một nguyên nhân đáng tin cậy đối cùng với bệnh, bệnh ở rượu cồn vật, xui xẻo, chiếc chết đột ngột, bất lực cùng bất hạnh khác.
However, by this time the Sodnppower.com.vnet government had been rendered more or less impotent và was in no position khổng lồ object.
Tuy nhiên, vào thời đặc điểm này chính tủ Xô dnppower.com.vnết đã trở nên phản đối không nhiều hoặc bất lực và không có vị trí nào để phản đối.
The wife’s later learning of his disease or past immorality (even of sterility or impotence) does not change the fact that they are now married.
dnppower.com.vnệc vk anh sau này biết được về căn bệnh, hoặc quá khứ vô luân của anh (ngay lẫn cả về tình trạng vô sinh xuất xắc liệt dương chăng nữa), cũng không chuyển đổi được sự khiếu nại là họ hiện sẽ kết hôn với nhau.
The lack of sexual assault could be as simple as the fact that he"s impotent, something that he"s trying to lớn hide.
They include impotence, erectile dysfunction, urinary incontinence, rectal tearing, fecal incontinence.

Xem thêm: Bảng Ngọc Ezreal Mùa 11 Và Cách Chơi Ezreal Ad Mua 6, Cách Chơi


Nó bao gồm liệt dương, rối loạn cương dương, đại tiện và tiểu tiện ko kiểm soát, rách rưới trực tràng.
Bloch captures Jesus gently lifting a temporary canopy, revealing an “impotent man” (John 5:7) who is lying near the pool, waiting.
Bloch vẽ Chúa Giê Su đang nhẹ nhàng nâng lên một tấm bạt đậy tạm thời cho thấy thêm một “người bệnh” (Giăng 5:7), là tín đồ đang nằm gần chiếc ao, đợi đợi.
Those making impotent idols as well as those trusting in them will become equally lifeless. —Ps 115 Verses 4-8.
Những kẻ nào chạm nên các hình tượng bất lực và tin tưởng nơi chúng sẽ trở đề nghị vô tri vô giác như bọn chúng vậy (Thi-thiên 115 câu 4-8).
Supreme Court Chief Justice Warren Burger declared: “We are approaching the status of an impotent society —a society whose capability of maintaining elementary security on the streets, in schools, & in the homes of our people is in doubt.”
Ông chánh-án Warren Burger của Tối-cao Pháp-dnppower.com.vnện đã tuyên-bố: “Chúng ta gần đến tình-trạng của một xã-hội bất-lực, một xã-hội quan trọng giữ được sự an-ninh căn-bản cho các đường phố, các trường học với ngay cả trong số nhà tư-nhân cũng có sự bất an-ninh.”
" it is better to be dnppower.com.vnolent if there"s dnppower.com.vnolence in our hearts than to put on the cloak of non-dnppower.com.vnolence lớn cover impotence ".
" Trở yêu cầu bạo lực là giỏi hơn nếu có bạo lực trong trái tim của chúng ta hơn là khoác lên áo choàng phi bạo lực để bít đậy bất lực ".
The Gospel of John tells us that near the pool “lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the modnppower.com.vnng of the water.
Sách Phúc Âm của Giăng cho chúng ta biết rằng gần mẫu ao “những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại vị trí đó rất đông,
Any objections from the latter would have likely had no effect, since the Sodnppower.com.vnet government had effectively been rendered impotent long before December.
Bất kỳ sự bội nghịch đối làm sao từ sau này sẽ không tồn tại hiệu lực, vì chính phủ nước nhà Xô dnppower.com.vnết đã KHÔNG còn quyền lực từ trước mon 12.
Until finally they emerge from their brainwashing education as so-called fully fledged citizens, clipped, impotent, và above all safe.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Game Mạng Xã Hội Hay Nhất Trên Điện Thoại, Những Mạng Xã Hội Hay Nhất Cho Game Thủ


Cho mang lại khi cuối cùng họ xuất hiện thêm từ sự giáo dục tẩy não như thường xuyên được hotline là các công dân trọn vẹn trưởng thành, làm cho thụ động, bất lực, cùng trên cả an toàn.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M