Hữu ngạn là gì

  -  
hữu ngạn dt. Bờ sông bên mặt (phải).

Bạn đang xem: Hữu ngạn là gì

Nguồn tham khảo: Từ điển - Lê Văn Đức
hữu ngạn - Bờ bên phải một con sông tính từ đầu nguồn trở xuống.
Nguồn tham khảo: Từ điển mở - Hồ Ngọc Đức
hữu ngạn dt. Bờ sông bên phải, hướng theo dòng nước chảy: hữu ngạn sông Hồng.
Nguồn tham khảo: Đại Từ điển Tiếng Việt
hữu ngạn dt (H. hữu: bên phải; ngạn: bờ sông) Bờ sông bên tay phải nếu đi từ trên nguồn xuống: Nam-định ở hữu ngạn sông Hồng.
Nguồn tham khảo: Từ điển - Nguyễn Lân
hữu ngạn .- Bờ bên phải một con sông tính từ đầu nguồn trở xuống.

Xem thêm: Cách Để Tắt Adblock Là Gì ? Cách Sử Dụng Adblock Để Chặn Quảng Cáo

Nguồn tham khảo: Từ điển - Việt Tân

* Tham khảo ngữ cảnh
Một cánh do Nhạc đích thân chỉ huy theo hữu ngạn sông Côn , chia với cánh kia ở núi Một , tiến qua Kiên thành , rồi thọc sâu chếch ra phía bắc đến Thuận Truyền chuẩn bị kiểm soát mạn bắc nếu cần.
Năm mươi năm về trước , du khách ở vùng Thanh Hóa thường khi đi qua chỗ bến đò ái Sơn , về hữu ngạn con sông Mã , nhận thấy ở vệ đường tay mặt một khoảnh vườn độ bốn , năm sào , xung quanh trồng toàn một thứ tre đằng ngà.
Vườn xuân lan tạ chủ ; đàn đóm lập lòe nơi bến nước mà gió đêm vi vút bãi lau già... Tiểu thuyết thứ bảy , 1935 Năm mươi năm về trước , du khách ở vùng Thanh Hóa thường khi đi qua chỗ bến đò ái Sơn , về hữu ngạn con sông Mã , nhận thấy ở vệ đường tay mặt một khoảnh vườn độ bốn , năm sào , xung quanh trồng toàn một thứ tre đằng ngà.
Đào Duy Anh xác định đó là thành Lồi ở làng Cao Lao Hạ trên hữu ngạn sông Gianh (Đất nước Việt Nam qua các đời , Nxb Khoa học xã hội , 1964 , tr.

Xem thêm: Win 10 Chạy Chậm Sau Khi Update, Cách Tăng Tốc Windows 10 Sau Khi Update

> 231 Chương Dương : nay là tên xã thuộc Thường Tín , tỉnh Hà Tây , ở đây có bến đò Chương Dương ở hữu ngạn sông Hồng.