Hợp đồng vô thời hạn tiếng anh là gì

  -  

*

Hợp đồng vô thời hạn là hòa hợp đồng mà trong các số đó hai bên không xác minh thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hòa hợp đồng.

Bạn đang xem: Hợp đồng vô thời hạn tiếng anh là gì


1.


From January 1, 2021, a labor contract can only be entered into under one of two types: limited-term employment contract & indefinite-term labor contract.


2.

Theo điều khoản của luật pháp Việt Nam, sau một đợt gia hạn đúng theo đồng bao gồm thời hạn cơ mà bên áp dụng lao hễ muốn thường xuyên sử dụng lao cồn thì phải triển khai ký phù hợp đồng vô thời hạn.

Xem thêm: Top 10 Trò Chơi Sinh Hoạt Trong Lớp, Top 10 Trò Chơi Sinh Hoạt Tập Thể Hay Nhất


According lớn the provisions of Vietnamese law, after an extension of a fixed-term labor contract, if the employer wants lớn continue using the employee, it must sign an indefinite-term labor contract.


- phù hợp đồng lao động gồm thời hạn (limited-term labor contract) là phù hợp đồng mà trong các số ấy hai bên xác định thời hạn, thời điểm xong xuôi hiệu lực của thích hợp đồng vào thời gian không thật 36 tháng tính từ lúc thời điểm có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng.
- đúng theo đồng lao đụng vô thời hạn (indefinite-term labor contract) là thích hợp đồng mà trong đó hai mặt vô thời hạn, thời điểm dứt hiệu lực của vừa lòng đồng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Dùng Game Killer, Hướng Dẫn Sử Dụng Game Killer


- Hợp bên cạnh đó vụ (seasonal labor contract) hoặc theo một quá trình nhất định gồm thời hạn dưới 12 tháng.
*