MỞ KHÓA TRANG PHỤC GRAGAS SIÊU CỔ ĐỘNG VIÊN

  -  

Tổng thích hợp skin Gragas

Tướng Gragas Liên Minh lịch sử một thời có tổng cộng 13 xiêm y (skins). Dưới đây là tổng hợp những trang phục của Gragas.

Gragas khoác định

thương hiệu tiếng Anh: Classic Gragas Đa sắc: không
*
*

Gragas Thợ Lặn

thương hiệu tiếng Anh: Scuba Gragas Đa sắc: ko
*
*

Gragas hai Lúa

thương hiệu tiếng Anh: Hillbilly Gragas Đa sắc: ko
*
*

Santa Gragas

tên tiếng Anh: Santa Gragas Đa sắc: ko
*
*

Quý Ông Gragas

thương hiệu tiếng Anh: Gragas, Esq. Đa sắc: ko
*
*

Gragas Du Côn

thương hiệu tiếng Anh: Vandal Gragas Đa sắc: ko
*
*

Oktoberfest Gragas

tên tiếng Anh: Oktoberfest Gragas Đa sắc: ko
*
*

Gragas hết sức Cổ Động Viên

tên tiếng Anh: Superfan Gragas Đa sắc: không
*
*

Fnatic Gragas

thương hiệu tiếng Anh: Fnatic Gragas Đa sắc: ko
*
*

Gragas Hiệp Sĩ Say Rượu

thương hiệu tiếng Anh: Gragas Caskbreaker Đa sắc: ko
*
*

Gragas Đặc Vụ Bắc Cực

thương hiệu tiếng Anh: Arctic Ops Gragas Đa sắc: không
*
*

Gragas Tổ Đội Quản ngục

tên tiếng Anh: Warden Gragas Đa sắc: gồm
*
*

Gragas bước Nhảy nghìn Cân

thương hiệu tiếng Anh: Space Groove Gragas Đa sắc: gồm
*
*