Golive Là Gì

  -  
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/dnppower.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/khi-go-live-moi-thu-moi-chi-bat-dau.png?fit=1200%2C767&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/dnppower.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/khi-go-live-moi-thu-moi-chi-bat-dau.png?fit=1200%2C767&ssl=1" />
Hello anh em. Mấy nay tương đối kẹt nên cũng lười lên bài quá. Hôm nay mình thích chia sẻ với bằng hữu về dự án công trình “sắp đóng” của bản thân mình