Give là gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ dnppower.com.vn.Học những tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.
Bạn đang xem: Give là gì

to say publicly that everyone present at a formal occasion, especially a meal, should drink a toast to lớn someone (= have a drink in honour of someone):
in some sports, khổng lồ decide and state officially that a player or the ball is in a particular condition or place:
to offer something of your own to lớn another person or thing, or khổng lồ allow something you own or control to lớn be owned or used by another:
fig. The negotiations are completely deadlocked, and neither side will give sầu an inch (= each refuses lớn change its position even a little).
The composition of two reflections will give a rotation which is already a multiple of by construction above sầu.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu hiện ý kiến của các biên tập viên dnppower.com.vn dnppower.com.vn hoặc của dnppower.com.vn University Press tốt của những bên trao giấy phép.
*

*Xem thêm: Ad Trong Liên Minh Là Gì - Cách Chơi Ad Carry Thế Nào

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnppower.com.vn English dnppower.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Chơi Game Ngôi Sao Bóng Đá Online, Game Bóng Đá Đầu To

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message