Furnace Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Furnace là gì

*
*
*

furnace
*

furnace /"fə:nis/ danh từ lò (luyện kim, nấu bếp thuỷ tinh...) lò sưởi (nghĩa bóng) cuộc thử thách; lò lửa ((nghĩa bóng)) ngoại cồn từ nung trong lò
cái lò o lò § air furnace : lò thông gió tự nhiên § annealing furnace : lò ủ § assay furnace : lò thí nghiệm § batch-type furnace : lò luồng § đen oil circulation furnace : lò tuần hoàn bằng dầu đen (mazut hoặc dầu cặn) § bending furnace : lò cong § calcining furnace : lò nung, lò thiêu § carburizing furnace : lò cacbua § case hardening furnace : lò thấm cacbon, lò tôi cacbon, lò xementit hóa § cementation furnace : lò tôi cacbon bề mặt § clay furnace : lò tái sinh đất sét § clean oil circulation furnace : lò tuần hoàn bằng dầu sạch § combustion furnace : lò đốt § continuous furnace : lò liên tục § converting furnace : lò thổi, lò chuyển hóa § convection type furnace : lò kiểu đối lưu § cracking furnace : lò crackinh § crucible furnace : lò nồi § cupelling furnace : lò (nồi) cupen § cupola furnace : lò đứng § cylinder furnace : lò hình trụ, lò ống § drying furnace : lò sấy khô § electric furnace : lò điện § electric arc furnace : lò hồ quang đãng điện § electric hearth furnace : lò điện đáy phẳng § electric shaft furnace : lò điện kiểu đứng, lò giếng chạy điện § fine ore furnace : lò quặng cám § founding furnace : lò nấu chảy, lò đúc § foundry air furnace : lò đúc kiểu quạt gió, lò đúc kiểu đứng § gas furnace : lò hơi, lò khí, lò ga § hardening furnace : lò tôi § hearth furnace : lò đáy phẳng § heating furnace : lò nung § heatfurnacetreating furnace : lò nhiệt luyện § hot blast furnace : lò gió rét § induction furnace : lò cảm ứng § industrical furnace : lò công nghiệp § low-frequency furnace : lò tần số thấp § melting furnace : lò nấu chảy § moving hearth furnace : lò đáy phẳng di động § muffle furnace : lò buồng kín, lò múp § nitriding furnace : lò thấm nitơ, lò nitơ hóa § oil-fired furnace : lò đốt bằng dầu § petroleum furnace : lò đốt bằng dầu mỏ § pipe furnace : lò ống § pit furnace : lò nung kiểu ống § pot furnace : lò nồi § reduction furnace : lò hoàn nguyên § regenerative gas furnace : lò ga tái sinh, lò ga có buồng trả nhiệt § regulus furnace : lò sten § reheating furnace : lò nung lại § remelting furnace : lò nấu chảy lại § resistence furnace : lò điện trở § retort furnace : lò múp, lò chưng cất § revolving furnace : lò tảo § roasting furnace : lò thiêu § rotary furnace : lò cù § shaft furnace : lò đứng, lò giếng § sintering furnace : lò thiêu kết § tilting furnace : lò quay, lò nghiêng được § tipping furnace : lò hàn đắp, lò lật § topping furnace : lò chụp § tunnel furnace : lò hầm, lò tunen § underground furnace : lò ngầm, lò dưới đất


Xem thêm: Phần Mềm Auto Hunt Cầu Thủ Fifa Online 3 2021, Phần Mềm Hỗ Trợ Game Thủ Fifa

*

*

*Xem thêm: Top 12 Game Nông Trại Hay Trên Iphone, Ipad, Ipod Touch), Top 11 Game Nông Trại Hay Nhất Trên Điện Thoại

n.

an enclosed chamber in which heat is produced lớn heat buildings, destroy refuse, smelt or refine ores, etc.