File nef là gì

  -  
Tình hình là em gà mờ đi chụp ảnh và lỡ để đuôi NEF hiện giờ em không mở được hình ảnh ra xem