ETANAL LÀ GÌ

  -  

Cách nghịch Poker trực tuyến kiếm tiền thật tại nhà cái game bài Manclub


Andehit và Xeton hầu như là số đông hợp chất hữu nhưng trong phân tử tất cả chứa đội chức, so với Andehit là đội -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- liên kết trực tiếp với 2 gốc hidro cacbon.

Bạn đang xem: Etanal là gì

Đang xem: Etanal là gì

Đang xem: Etanal là gì

Vậy Andehit cùng Xeton gồm công thức kết cấu cụ thể như vậy nào, đặc điểm hóa học của andehit và xeton gồm gì không giống với các hidrocacbon khác. Bọn chúng đươc vận dụng vào nghành nghề dịch vụ gì và biện pháp điều chế Andehit – Xeton như thế nào? họ hãy cùng tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

A. ANDEHIT

I. Andehit – Định nghĩa, phân một số loại và danh pháp

1. Andehit là gì?

– Định nghĩa: Anđehit là hợp chất hữu cơ mà phân tử gồm nhóm -CH=O links với gốc hiđrocacbon, cùng với H hoặc với nhau.

– Công thức kết cấu andehit: 

*

– đội -CH=O là nhóm chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

– Công thức tổng quát của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là những số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 – 2z; z ≤ x): hay được dùng khi viết phản ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: thường được sử dụng khi viết bội phản ứng xảy ra ở nhóm CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số liên kết p + số vòng): hay sử dụng khi viết bội nghịch ứng cùng H2, cùng Br2,…

2. Phân các loại andehit

– Dựa theo kết cấu của nơi bắt đầu hiđrocacbon, bạn ta phân loại anđehit cùng xeton thành tía loại: no, ko no cùng thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O”> thuộc loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc loại anđehit không no,

C6H5-CH=O thuộc loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc loại xeton thơm,…

3. Danh pháp – cách gọi thương hiệu andehit

a) Tên vậy thế

– Tên sửa chữa = thương hiệu hiđrocacbon tương xứng + al

b) Tên thường

– Tên hay = Anđehit + tên axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố “ic” bằng “anđehit”)

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% gọi là: Fomalin tốt fomon.

II. đặc thù vật lý, đặc điểm hóa học, pha trộn và vận dụng Andehit

1. Tính chất vật lý của andehit

– Chỉ bao gồm HCHO, CH3CHO là hóa học khí. Những anđehit còn lại đều là hóa học lỏng.

– Anđehit có ánh sáng sôi thấp hơn Ancol có trọng lượng phân tử tương tự nhưng cao hơn so với hidrocacbon tất cả cùng số nguyên tử C trong phân tử.

2. đặc thù hóa học tập của andehit

a) Andehit tính năng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

*

 R(CH2OH)x

* Chú ý: Trong phản ứng của anđehit cùng với H2: Nếu gốc R có những liên kết pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit tất cả tính oxi hóa.

b) Andehit chức năng với AgNO3/NH3 (gọi là làm phản ứng tráng bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

– phản ứng chứng tỏ anđehit có tính khử cùng được dùng làm nhận biết anđehit.

– riêng HCHO gồm phản ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng bao quát ở trên áp dụng với anđehit không có nối cha nằm đầu mạch. Nếu tất cả nối ba nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở thành thay thế bởi Ag.

– Các đặc điểm của phản bội ứng tráng gương của anđehit:

+ nếu như nAg = 2nanđehit → anđehit thuộc loại solo chức và chưa hẳn HCHO.

+ giả dụ nAg = 4nanđehit → anđehit kia thuộc một số loại 2 chức hoặc HCHO.

+ trường hợp nAg > 2nhỗn hợp các anđehit đơn chức thì các thành phần hỗn hợp đó bao gồm HCHO.

Xem thêm: Harmonics Là Gì ? Các Mô Hình Harmonic Phổ Biến Là Gì Mô Hình Harmonic Là Gì

+ Số nhóm mang đến = nAg/2nanđehit (nếu trong lếu láo hợp không có HCHO).

– một số trong những loại hóa học khác cũng có chức năng tham gia làm phản ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi phản bội ứng chỉ tạo nên các hóa học vô cơ.

+ các tạp chức tất cả chứa đội chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit có phản ứng thoái hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa trả toàn

 CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

– nếu như đốt cháy anđehit nhưng nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc loại no, đối kháng chức, mạch hở.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* phản ứng lão hóa không hoàn toàn

 R(CHO)x + x/2O2

*

 R(COOH)x

– Đối với việc oxi hóa anđehit thành axit cần chú ý định khí cụ bảo toàn khối lượng trong quá trình giải.

d) Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng để làm nhận biết anđehit.

* Chú ý: Phản ứng với Cu(OH)2 thường được tiến hành trong môi trường xung quanh kiềm nên rất có thể viết làm phản ứng dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có phản ứng này.

e) Phản ứng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

– ví như anđehit còn tồn tại liên kết pi ở gốc hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời bội phản ứng cộng Br2 vào liên kết pi đó.

3. Điều chế andehit

a) thoái hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

*

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol ko bền

– cộng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

*

 CH­3CHO

– Thủy phân este của ancol không bền tương thích (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

– Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) một vài phản ứng đặc biệt

2CH3OH + O2 

*

2HCHO + 2H2O

CH4 + O2

*

 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2

*

 2CH3CHO

4. Nhận ra Anđehit

– tạo thành kết tủa sáng loáng với AgNO3/NH3.

– chế tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao.

– làm mất màu hỗn hợp nước Brom.

(Riêng HCHO làm phản ứng với hỗn hợp Brom có khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

– Fomandehit được dùng chủ yếu để cấp dưỡng poliphenolfomandehit (làm hóa học dẻo), cần sử dụng trong tổng hòa hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

– hỗn hợp 37 – 40% của fomandehit trong nước hotline là fomon giỏi fomalin dùng để làm ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, khử trùng…

– Axetandehit được sử dụng chủ yếu đuối để cung cấp axit axetic.

Xem thêm: Trắc Nghiệm: Kiếp Trước, Bạn Chết Vì Lý Do Gì? Bói Vui Kiếp Trước Sau Và Tương Lai

B. XETON

I. Xeton – định nghĩa, danh pháp

1. Xeton là gì?

– Định nghĩa: Xeton là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử bao gồm nhóm chức -C(=O)- links trực tiếp với 2 nguyên tử C.