Entice Là Gì

  -  

dụ dỗ, lôi kéo, dụ là các phiên bản dịch số 1 của "entice" thành tiếng dnppower.com.vnệt. Câu dịch mẫu: One of the most damaging things he can vì chưng is entice us lớn break the law of chastity. ↔ trong những điều tai sợ hãi nhất mà nó rất có thể làm là dụ dỗ họ dnppower.com.vn dnppower.com.vn phạm trinh khiết.


One of the most damaging things he can vì is entice us khổng lồ break the law of chastity.

Một giữa những điều tai hại nhất nhưng mà nó rất có thể làm là dụ dỗ chúng ta dnppower.com.vn dnppower.com.vn phạm luật trinh khiết.


*

*

Mercifully, they were taught the gospel, repented, và through the Atonement of Jesus Christ became spiritually much stronger than Satan’s enticements.

Bạn đang xem: Entice là gì


Khoan dung thay, họ được đào tạo cho phúc âm, đã ăn năn cải, với qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky sơn trở nên vững to gan lớn mật về phần thuộc linh hơn so với mọi cám dỗ của Sa Tan.
One sister, whom we will gọi Tanya, explains that she was “raised around the truth,” but when she was 16, she left the congregation to lớn “pursue worldly enticements.”
Một chị bọn họ gọi là Tanya cho biết thêm chị “được tiếp xúc với lẽ thật từ nhỏ”, mà lại khi 16 tuổi, chị bỏ hội thánh nhằm “chạy theo phần lớn cám dỗ của chũm gian”.
Similarly, pop-ups are a khung of malvertising that render system dialog boxes over the trang web enticing the user khổng lồ click.
Tương tự, cửa sổ bật lên là một trong những dạng quảng cáo độc hại, hiển thị vỏ hộp thoại hệ thống trên trang web, lôi kéo người dùng nhấp vào.
Using “the desire of the flesh và the desire of the eyes và the showy display of one’s means of life” khổng lồ tempt people, he seeks either khổng lồ keep or to lớn entice them away from Jehovah.
Bằng biện pháp dùng “sự mê-tham của xác-thịt, mê-tham của mắt, với sự kiêu-ngạo của đời” để cám dỗ nhỏ người, hắn kiếm tìm cách bóc rời hoặc lôi kéo bọn họ khỏi Đức Giê-hô-va.
10 Consider the words recorded at James 1:14, 15, which reads: “Each one is tried by being drawn out & enticed by his own desire.
“dnppower.com.vnnes & Figs and Pomegranates” After leading his people in the wilderness for 40 years, Moses mix an enticing prospect before them —that of eating the fruitage of the Promised Land.
“Dây nho, cây vả, cây lựu” Sau 40 năm dẫn dắt dân Israel vào đồng vắng, Môi-se gợi ra một cảnh tốt diệu trước mắt họ—ăn trái cây của vùng Đất Hứa.
(James 1:14) If our heart gets enticed, it may, in effect, wave sin enticingly before us, making it appear attractive & harmless.
(Gia-cơ 1:14) giả dụ lòng họ bị cám dỗ, nói cách khác là nó hấp dẫn chúng ta, làm cho những ham mong muốn tội lỗi trông thu hút và vô hại.
If our testimonies are weak and our conversion superficial, the risk is much greater that we will be enticed by the false traditions of the world khổng lồ make poor choices.
Nếu hội chứng ngôn của chúng ta còn yếu với sự cải đạo của bọn họ hời hợt, thì chúng ta sẽ có nguy cơ tiềm ẩn nhiều rộng là đang bị lôi cuốn bởi vì những truyền thống sai trái của vậy gian để có những sàng lọc sai lầm.

Xem thêm: Trò Chơi Pikachu Nông Trại Cực Hay, Chơi Game Pikachu Nông Trại Cực Hay


Each of us should consider seriously & ponder prayerfully how we can reject the dednppower.com.vnl’s enticements & righteously “apply unto it,” even the spirit of revelation, in our personal lives and families.
Mỗi người chúng ta cần bắt buộc nghiêm túc suy nghĩ và tình thật suy ngẫm cách bạn có thể bác quăng quật những cám dỗ của quỷ dữ và “hãy sử dụng ân tứ đó” một giải pháp ngay chính, ấy là ý thức mặc khải vào cuộc sống cá thể và gia đình của chúng ta.
Add in societal expectations regarding female attractiveness và what "s appropriate in the workplace , & that makes it very enticing for women to spend much more for high-end clothing , cosmetic items , personal care and , in extreme cases , cosmetic surgery .
Cộng với dnppower.com.vnệc xã hội ưa chuộng sự lôi cuốn của người phụ nữ và phần đông gì thích hợp ở nơi làm dnppower.com.vnệc , thì vấn đề làm đẹp thúc đẩy phụ nữ giá cả nhiều hơn vào những cỗ đồ thời thượng , phần lớn món mặt hàng mỹ phẩm , chăm lo cá nhân và , trong trường hợp đặc biệt quan trọng , là vào giải phẫu thẩm mỹ .
Back in the days of Israel, the prophet Balaam counseled the Moabites to entice the Israelites “to commit unfaithfulness toward Jehovah.”
Ở Y-sơ-ra-ên thời xưa, tiên tri Ba-la-am sẽ xúi tín đồ Mô-áp quyến rũ dân Y-sơ-ra-ên “phạm một tội trọng thuộc Đức Giê-hô-va”.
When the Dednppower.com.vnl tried to lớn entice Jesus Christ over to his selfish way of thinking, Jesus firmly responded: “It is written, ‘Man must live, not on bread alone, but on every utterance coming forth through Jehovah’s mouth.’” —Matthew 4:4.
Khi Ma-quỉ cám dỗ Giê-su với những ý tưởng phát minh ích kỷ, Giê-su đã vấn đáp một bí quyết cương quyết: “Có lời chép rằng: tín đồ ta sống chẳng đề nghị chỉ dựa vào bánh cơ mà thôi, song nhờ mọi khẩu ca ra từ mồm Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).
Các em gồm nghĩ rằng Sa Tan nỗ lực dụ dỗ những thanh niên để lùi về ′′dần dần′′ những tiêu chuẩn chỉnh đạo đức của mình không?
For example, if you can entice a user to lớn convert four or five times during the first month as opposed to four or five times over the course of the first year, then that user becomes more engaged with your business, và has a longer, more valuable life cycle with your business.
dụ: nếu chúng ta cũng có thể lôi cuốn bạn dùng biến đổi 4 hoặc 5 lần trong tháng trước tiên thay mang đến 4 hoặc 5 lần trong suốt năm đầu tiên, thì người dùng đó trở nên kết nối hơn cùng với doanh nghiệp của người tiêu dùng và bao gồm vòng đời lâu hơn, có mức giá trị hơn cho doanh nghiệp.
Eurogamer said the graphics engine "does little to entice you deep enough", và GameSpot said that conversations with NPCs feel more lượt thích "consulting a travel guidebook for Calradia than actually speaking lớn a human being".
Eurogamer mang lại biết, engine hình ảnh "chỉ vừa đủ cho bạn dấn sâu vô hơn nữa", và GameSpot mang lại rằng, những cuộc đối thoại với rất nhiều NPC có cảm hứng giống như "thà tìm hiểu thêm một cuốn sách phía dẫn du lịch tới Calradia còn rộng là thì thầm với một bé người".
For forty days before the execution took place, a herald went forth and cried, "He is going forth lớn be stoned because he has practised sorcery & enticed Israel to apostasy.

Xem thêm: Tải Pokemon Về Máy - Những Tựa Game Pokemon Hay Nhất Trên Android


Suốt bốn mươi cách đây không lâu cuộc hành hình, một người tiên báo đến than khóc, "Người sắp tới bị ném đá chính vì người vẫn đuổi quỷ và xúi giục dân Israel bội đạo.
35% of all new nguồn generation built in the United States since 2005 has come from wind, more than new gas & coal plants combined, as nguồn prodnppower.com.vnders are increasingly enticed to wind as a convenient hedge against unpredictable commodity price moves."
35% của toàn bộ các vậy hệ điện new được sản xuất tại Hoa Kỳ Các tổ quốc từ năm 2005 đến từ gió, nhiều hơn nữa các xí nghiệp nhiệt điện với than bắt đầu kết hợp, vì các nhà cung ứng điện ngày dần hấp dẫn gió như một hàng rào thuận lợi chống lại những dịch chuyển giá sản phẩm & hàng hóa không thể đoán trước. "
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M