Either of là gì

  -  

Ta cần sử dụng both, neither, either đang chỉ ra rằng côn trùng liên hệ giữa 2 con người hoặc 2 đồ. Cách áp dụng rõ ràng sẽ tiến hành trình bày cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây.Quý Khách đã xem: Either of là gì

1. Cách dùng Both (of)

Both tức là “cả hai”. Both có thể được sử dụng có tác dụng đại từ bỏ, chỉ 2 vật cơ mà ta đã nhắc đến.

Bạn đang xem: Either of là gì

Ví dụ:

A: Do you want the xanh shirt or the red one? B: I’ll buyboth(= the xanh shirt AND the red shirt = both shirts)

Both X & Y

Cụm tự này tương đương cùng với Not only X but also Y (không chỉ có X ngoài ra cả Y).

Both… and… có thể dùng cùng với tính từ: Both + Adjective sầu + và + Adjective

Ví dụ:

He’sbothtallandhandsome.I’mbothhappyandconfused at the same time!I have sầu had a long, hard day & I’mbothtiredandhungry.

Both… and… hoàn toàn có thể dùng cùng với danh từ số ít: Both + Noun + and + Noun

Ví dụ:

She speaks both English and Arabic.They have sầu both a cát and a dog.He is both an actor and a director.

Both cũng hoàn toàn có thể dùng cùng với danh tự số nhiều: Both + plural noun

Ví dụ:

She speaksboth languages.

Both tốt Both of?

Both/Both of ko khác nhau nhiều về nghĩa tuy vậy Both of phổ cập rộng vào tiếng Anh Mỹ.

Both (of) đứng trước trường đoản cú hạn định (my, his, these, the…) cùng danh trường đoản cú số nhiều: Both (of) + determiner + plural noun

Ví dụ:

Both (of) my friends arrived late lớn class.Both of the wheels wobble too much.A prize was given to both of the players.

Khi sử dụng Both (không có of), ta quăng quật mạo trường đoản cú the.

Ví dụ:

Both oftheparents were nervous.Both parents were nervous.

Lúc cần sử dụng Both với đại từ làm cho vấp ngã ngữ ở số những (us, them), ta cần giới từ bỏ of trước đại từ: Both of + Object Pronoun

Ví dụ:

He has invited both us. (sai)He has invited bothofus. (đúng)I’ll take bothofthem. (đúng)I need to lớn speak to bothofyou. (đúng)

Ta rất có thể dùng Both sau một đại từ bỏ bửa ngữ sống số nhiều: Verb + Object Pronoun + both.

Ví dụ:

I hope they inviteus both(= I hope they inviteboth of us)Do you needthem both? (= Do you needboth of them)The teacher sentthem bothto the principal’s office.

Both đi sau đụng tự to be (hoặc trợ đụng từ bỏ nlỗi have hoặc hễ tự ktiết thiếu): To be + Verb.

Ví dụ:

He isboth intelligent and agile.My sister and Iare bothready for the trip.Wewere bothhappy with our exam results.My parentscan bothspeak French.Theyshould bothtry harder.My brotherswould bothbe shocked if they knew the truth.

Both đi trước những động từ bỏ khác: Both + các rượu cồn từ bỏ không giống.

Nếu bao gồm một trợ cồn từ bỏ kèm theo, Both vẫn đứng giữa: Trợ rượu cồn trường đoản cú + Both + Verb.

Ví dụ:

Weboth wantedlớn stay in bed and not go to work.Theyboth likedthe surprise.My parentsboth workin the same building.Theyhaveboth studieda lot.

Both có nghĩa bao phủ định.Ta ko sử dụng Both trong kết cấu lấp định. Thay vào kia, ta lựa chọn Neither.

Ví dụ:

Both of them are not ready (sai)Neitherof them are ready (đúng)

2. Cách sử dụng Neither (of)

Neither nghĩa là “ko tính năng này nhưng cũng không mẫu kia”. Neither là từ sở hữu nghĩa lấp định và đi kèm với đụng từ số ít ở thể xác định.

Neither X nor Y

Neither… nor… duy trì sứ mệnh là liên tự. Đây là nhiều từ trái lập của Both… and…

Nếu hễ từ bỏ đi sau các tự này, động trường đoản cú vẫn phân tách sinh sống số không nhiều.

Ví dụ:

NeitherJohnnorFred likes doing the dishes. (= “Both John và Fred don’t like doing the dishes”)I wantneitherthe red shirtnorthe xanh shirt.Ineithersmokenordrink.

Neither được dùng cùng với phương châm từ bỏ hạn định – determiner trước một danh từ số ít: Neither + singular nound

Ví dụ:

Neither team wanted to thảm bại.That tennis game was very cthua trận. Neither player had a clear advantage.

Xem thêm: Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tiếng Anh Là Gì, Hanoi National University Of Education

Neither parent knew about the accident.

Có thể dùng Neither of trước 1 tự hạn định (my, his, these, the…) và danh tự số nhiều: Neither of + determiner + plural noun.

Ví dụ:

Neither of my friends came khổng lồ class today.Neither of the parents understood what the baby was trying khổng lồ say.Neither of our cars has enough petrol so we have to take the bus.

Lúc sử dụng Neither of + đại tự (you, us, them), ta bắt buộc giới từ bỏ Of trước đại từ: Neither of + Pronoun.

Nếu sau cụm tự này còn có động từ thì đề nghị phân chia rượu cồn từ ở số ít.

Ví dụ:

The present is for neitherofus.Neitherofthem is married.Neitherofus expected to lớn be fired.

Neither hay được dùng như 1 phần của câu vấn đáp nđính thêm lúc một tín đồ nói điều gì đấy với nghĩa lấp định và bạn ưng ý cùng với bọn họ.

Ví dụ:

A: I have sầu never been to SwitzerlandB: Neither have sầu I.A: I don’t want to go.B: Neither do I.

Neither cũng có thể được áp dụng tự do.

Ví dụ:

A: Would you lượt thích a blue tie or a green tie?B: Neither. (= Neither tie)

3. Neither vs Either

Có thể sử dụng Either cùng với rượu cồn trường đoản cú che định nhằm thay thế Neither cùng với đụng trường đoản cú khẳng định.

Ví dụ:

Ihave neithertime nor moneyIdon’thaveeithertime or money.


*

Ảnh: English Learn Site

3. Cách cần sử dụng Either (of)

Either tức thị “hoặc cái này hoặc mẫu kia”. Either kèm theo cùng với cồn từ bỏ số ít ở thể xác minh với đa phần được dùng trong câu hỏi hoặc câu phủ định.

Either X or Y

Either… or… được sử dụng nlỗi một liên từ - conjunction. Ý nghĩa của chính nó là diễn tả sự sửa chữa thay thế và/hoặc tuyển lựa giữa 2 đồ vật (đôi lúc nhiều hơn 2). Động từ bỏ đi kèm nên phân tách nghỉ ngơi số không nhiều.

Ví dụ:

EitheryouorJohn has to lớn finish the report before 5pm.You can haveeitherthe red shirtorthe xanh shirt. (= but not both)Eitheryou leave sầu the building noworI Call the security guards.

Either được dùng nlỗi trường đoản cú hạn định – determiner trước danh trường đoản cú số ít: Either + singular Noun.

Ví dụ:

There are only two options & I’m not interested ineitherfilm.A: Do you want it ready for Thursday or Friday? B:Eitherday is fine for me.

Có thể dùng Either of trước 1 từ bỏ hạn định (my, his, these, the…) với 1 danh từ số nhiều: Either of + determiner + plural noun.

Ví dụ:

We’ve been dating for 6 months and I haven’t meteitherof her parents.I haven’t readeitherof these books.I don’t wanteitherof those apples. Do you have sầu one that is not rotten?

lúc dùng Either + đại từ làm cho té ngữ (you, us, them), ta đề xuất giới tự OF trước đại trường đoản cú đó.

Either + of + Pronoun

Ví dụ:

I don’t think he is going khổng lồ invite eitherofus.A: Which photo lớn vị you prefer? B: I don’t like eitherofthemI think I left my keys and wallet at the office. I don’t want khổng lồ đại bại eitherofthem.

Either cũng có thể được sử dụng độc lập. Nó tức là tuyển lựa làm sao cũng được. thường thì, nó đi kèm theo cùng với đại trường đoản cú “one”.

Ví dụ:

A: Would you lượt thích a coffee or a tea?B: Either (one). (= I don’t mind if it’s coffee or tea, both alternatives are fine – Tôi ko quyên tâm là tsoát tuyệt cà phê. 2 chọn lựa gần như ổn)

Either hoàn toàn có thể được dùng nghỉ ngơi cuối một câu che định khi chúng ta chấp nhận với điều tủ định nhưng mà tín đồ làm sao đó vừa nói. Nghĩa của Either ở đây tương tự too hoặc also (được sử dụng sinh hoạt thể khẳng định).

Xem thêm: Cách Gia Hạn Gói Mobi Big - Mobifone Nhận Data, Gọi, Sms Cực Nhanh

Ví dụ:

A: I wasn’t thirsty. B: I wasn’t either. (You cannot say “I wasn’ttoo”)A: I’ve sầu never been to lớn Portugal. B: I haven’t either.A: I didn’t go to lớn class yesterday. B: I didn’t either

4. So sánh either/ neither / both vs any/ none/ all

Dưới đó là những ví dụ để đối chiếu either / neither / both (hai thứ) và any / none / all (nhiều hơn thế hai).