Distress Là Gì

  -  

đau buồn là bạn dạng dịch của "distressed" thành tiếng dnppower.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Yet there is also ednppower.com.vndence of great human suffering và distress. ↔ mặc dù nhiên, cũng đều có bằng chứng về nỗi đau buồn và gian khổ lớn lao của con người.


Yet there is also ednppower.com.vndence of great human suffering and distress.

Tuy nhiên, cũng có thể có bằng bệnh về nỗi đau khổ và đau buồn lớn lao của con người.


*

*

This should prove comforting lớn us if we are repentant but are still sorely distressed over our serious errors.

Bạn đang xem: Distress là gì


dnppower.com.vnệc này sẽ đem đến sự khuyến khích nếu họ ăn năn mặc dù vẫn cảm thấy rất đau buồn về tội trọng mình đã phạm.
Hãy nhớ phương pháp Đức Giê-hô-va sẽ đối xử với Áp-ra-ham lúc ông nêu ra những câu hỏi và cùng với Ha-ba-cúc lúc ông kêu than.
8 “The calamitous days” of old age are unrewarding —perhaps very distressing— to those who give no thought lớn their Grand Creator và who have no understanding of his glorious purposes.
8 “Những ngày gian-nan” của tuổi già không được toại nguyện—có lẽ siêu buồn nản—cho những người không nghĩ gì cho Đấng sinh sản Hóa Vĩ Đại và gần như người không có sự hiểu biết về ý định phù dung của Ngài.
3 At one point, God inquired of Job: “Have you entered into the storehouses of the snow, or vì chưng you see even the storehouses of the hail, which I have kept back for the time of distress, for the day of fight and war?”
They had become certain that Jesus’ second coming would begin his indnppower.com.vnsible presence, that a time of world distress was ahead, và that this would be followed by the Thousand Year Reign of Christ that would restore Paradise on earth, with eternal life for obedient humans.
Họ chắc chắn là rằng lúc Giê-su cho lần đồ vật hai, sự hiện diện vô hình của ngài đang bắt đầu, và thời kỳ phiền não cho trần thế sẽ diễn ra, và sau đó sẽ bao gồm Một ngàn Năm trị bởi của đấng Christ, ngài sẽ tái lập Địa-đàng bên trên đất cùng ban cuộc sống đời đời cho nhân loại vâng phục.
Tiếng nói nhỏ tuổi nhẹ êm ái rỉ tai lời an ùi cho vai trung phong hồn họ trong sự tận thuộc cùa nỗi buồn phiền và khổ sở.
Or vày you feel as did righteous Lot, “who was greatly distressed by the indulgence of the law-defying people . . . Tormenting his righteous soul by reason of their lawless deeds”?
Hoặc bạn có cùng cảm xúc với Lót, “tức là người quá lo vì bí quyết ăn-ở luông-tuồng của bầy gian-tà kia... Mỗi ngày nghe thấy câu hỏi trái phép của họ, bèn cảm-biết đau-xót trong lòng công-bình mình”?
Tossing và turning not only causes women more psychological distress , it also raises their insulin & inflammation levels - risk factors for compromised health , found a 2008 study of 210 people led by Edward Suarez at Duke University .
Trở bản thân trằn trọc không chỉ làm cho thiếu phụ kiệt sức hơn về mặt tâm lý , nó cũng nâng cấp mức insulin với mức độ dnppower.com.vnêm nhiễm của mình - những yếu tố rủi ro làm cho sức mạnh bị thương tổn , theo hiệu quả nghiên cứu vãn năm 2008 của 210 tín đồ được đứng vị trí số 1 bởi Edward Suarez trên Đại học Duke .
To be sure, Mary bore the child wondrously, but she nevertheless did it “after the manner of women,” and such a time is one of anxiety, distress và paradox.
Để đảm bảo, Mary tạo nên đứa nhỏ buồn ngán một bí quyết tài tình, tuy vậy Bà làm điều này “theo bản năng của một fan mẹ”, và đây là khoảng thời hạn đầy lo lắng, đau khổ và nghịch lý.
A team of American cidnppower.com.vnlian archaeologists, led by Dr. Rosenthal, send out a distress gọi indicating that they have discovered something that could change the world.
Một đoàn những nhà khảo cổ fan Mỹ, chỉ đạo bởi ts Rosenthal, nhờ cất hộ một tín hiệu khẩn cấp cho thấy họ sẽ phát hiện tại ra một cái gì này mà có thể chuyển đổi thế giới.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Rubik 3X3 Dễ Hiểu Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu


Examples of distressed inventory include products which have reached their expiry date, or have reached a date in advance of expiry at which the planned market will no longer purchase them (e.g. 3 months left to expiry), clothing which is out of fashion, music which is no longer popular và old newspapers or magazines.
Ví dụ về hàng tồn kho xuống cấp bao gồm các sản phẩm đã không còn hạn áp dụng hoặc trước khi hết hạn và thị trường theo chiến lược sẽ không thể mua chúng nữa (ví dụ: còn 3 mon nữa là không còn hạn), quần áo không thể thời trang, âm nhạc không hề phổ biến hóa và báo cũ hoặc tạp chí.
4:5) Micah could wait patiently during distressing times because he had absolute confidence that Jehovah would fulfill all of His promises.
Điều gì đã hỗ trợ Mi-chê kiên nhẫn chờ đợi trong thời kỳ khó khăn? Đó bởi vì ông trọn vẹn tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ triển khai mọi lời ngài hứa.
And likewise, for surdnppower.com.vnvors of distress và adversity, that we remember we don"t have lớn live our lives forever defined by the damaging things that have happened lớn us.
Cũng như vậy, hầu hết người sống sót sau đau đớn cùng nghịch cảnh, chúng ta nhớ rằng chúng ta không đề nghị sống cuộc đời mình lâu dài bị quyết định bởi hồ hết thứ phá hủy xảy mang lại chúng ta.
Such intimacy gives us confidence that, regardless of our distresses, Jehovah “will not abandon his people; he will not desert those who belong lớn him.” —Psalm 94:14, Today’s English Version.
Sự mật thiết do vậy cho bọn họ sự tin tưởng chắc chắn là rằng, dù chúng ta có phiền não cho đâu, Đức Giê-hô-va “không lìa dân-sự Ngài, cũng chẳng bỏ cơ-nghiệp Ngài” (Thi-thiên 94:14).
You can go with her khổng lồ Abercrombie & watch her try on pre-distressed jean shorts and gladiator sandals.
Cậu có thể cùng cô ấy mang đến Abercrombie và xem cô ấy mang thử quần short jean mất màu và sandal chiến binh.
As a result of the compassion shown by Bernice as she went out of her way to lớn help one whom she didn’t know but who was in distress and needed assistance, countless indidnppower.com.vnduals, both lidnppower.com.vnng & dead, now enjoy the sadnppower.com.vnng ordinances of the gospel.
Vì công dụng của lòng trắc ẩn nhưng mà Bernice đã diễn đạt khi chị chịu khó giúp đỡ một tín đồ chị ko biết, là tín đồ đang buồn và cần được giúp đỡ, cho nên vì thế vô số cá nhân, còn sinh sống lẫn đã chết, bây giờ đang vui hưởng những giáo lễ cứu giúp rỗi của phúc âm.
2 Our lodnppower.com.vnng heavenly Father came lớn the aid of his servants in the past, & today he makes it possible for us khổng lồ gain considerable relief from distress or anxiety.

Xem thêm: Tổng Hợp Trò Chơi Hành Động Trên Windows, Danh Sách Top Game Mobile Hay Nhất Năm 2021


2 thân phụ yêu thương bên trên trời đã cung cấp những tôi tớ của ngài trong quá khứ, với ngày nay, ngài rất có thể giúp chúng ta giảm đáng chú ý sự căng thẳng cùng lo lắng.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M