ĐỊNH KHOẢN LÀ GÌ

  -  
Định khoản kế toán hay còn được gọi là hạch toán kế toán là cách chúng ta xác định ghi chép số tiền của một nghiệp vụ kế toán tài chính. Được phát sinh vào bên nợ bên có của các Tài khoản KT có liên quan. Hãy cùng xem hướng dẫn cách định khoản kế toán qua bài viết dưới đây mà Tân Thành Thịnh cung cấp cho các bạn nhé!

Định khoản kế toán là một trong những nghiệp vụ cơ bản mà người làm kế toán bắt buộc phải nắm vững. Định khoản kế toán đúng có ý nghĩa quan trọng để lên được một báo cáo tài chính chính xác.

Bạn đang xem: định khoản là gì


Vậy định khoản kế toán là gì? Hãy cùng xem hướng dẫn cách định khoản kế toán qua bài viết dưới đây mà Tân Thành Thịnh cung cấp cho các bạn nhé!
*

Định khoản kế toán là một việc làm thường xuyên của nhân viên kế toán doanh nghiệp. Chính vì thế, các bạn phải nắm một cách vững vàng cách định khoản kế toán để phục vụ cho công việc của mình.
Định khoản kế toán hay còn được gọi là hạch toán kế toán là cách chúng ta xác định ghi chép số tiền của một nghiệp vụ kế toán tài chính. Được phát sinh vào bên nợ bên có của các Tài khoản KT có liên quan.
Như vậy định khoản kế toán là công việc trung gian có thể được thực hiện trước khi ghi sổ kế toán nhằm tránh sai sót và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân công lao động kế toán.Có 2 loại định khoản+ Định khoản kế toán đơn giản: Chỉ liên quan đến 2 tài khoản+ Định khoản kế toán phức tạp: Liên quan đến 3 tài khoản trở lên
*

Một số nguyên tắc định khoản kế toán các bạn cần phải biết như sau:– Xác định tài khoản ghi Nợ trước, ghi Có sau.– Trong cùng một định khoản, tổng số tiền ghi vào bên Nợ của các tài khoản phải bằng tổng số tiền ghi vào bên Có của các tài khoản.– Một định khoản phức tạp có thể tách thành nhiều định khoản đơn nhưng không được gộp nhiều định khoản đơn thành định khoản phức tạp.– Định khoản đơn là định khoản chỉ liên quan đến 2 Tài khoản kế toán (1 TK ghi Nợ đối ứng với 1 TK ghi có)– Định khoản phức tạp là định khoản Có liên quan ít nhất từ 3 tài khoản kế toán trở lên. Gồm các trường hợp sau:+ Một tài khoản ghi Nợ đối ứng với nhiều tài khoản ghi Có;+ Một tài khoản ghi có đối ứng với nhiều tài khoản ghi Nợ;+ Nhiều tài khoản ghi Nợ đối ứng với nhiều tài khoản ghi Có.
Bước 1: Xác định đối tượng kế toánCác bạn cần xác định nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh. Những nghiệp vụ đó ảnh hưởng tới những đối tượng kế toán nào.Bước 2: Xác định tài khoản kế toán liên quan– Xác định chế độ kế toán đơn vị đang áp dụng.– Tài khoản dùng cho đối tượng kế toán là tài khoản nào.Bước 3: Xác định hướng tăng, giảm của các tài khoản– Xác định loại tài khoản (tài khoản đầu mấy?).– Xu hướng biến động của từng tài khoản (tăng hay giảm).Bước 4: Định khoản– Xác định tài khoản nào ghi Nợ, tài khoản nào ghi Có.– Ghi số tiền tương ứng.
Sơ đồ định khoản kế toán được áp dụng theo mô hình chữ T. Tài khoản kế toán có hình chữ T và được chia ra làm 2 bên. Bên trái là bên Nợ và bên phải là bên Có.
*

Nợ - Có không có ý nghĩa về mặt kinh tế mà chỉ mang tính Quy ướcNợ không có nghĩa là việc chúng ta đang Nợ tiền của đối tượng nào đó. Hay việc Có không có nghĩa là việc chúng ta Có tiềnViệc ghi Nợ là ghi số tiền thực hiện ở Bên NợViệc ghi Có là ghi số tiền thực hiện ở Bên Có*** Khi nào ghi nợ - khi nào ghi có?+ TK đầu 1, 2, 6, 8 mang tính chất TÀI SẢN+ TK đầu 3, 4, 5, 7 mang tính chất NGUỒN VỐNCác TK mang tính chất tài sản: 1,2,6,8: Tăng bên Nợ - giảm bên CóCác TK mang tính chất nguồn vốn: 3,4,5,7: Tăng bên Có - giảm bên Nợ.Ngoại trừ các TK đặc biệt: TK 214 - Hao mòn TSCĐ, TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu: có kết cấu ngược với kết cấu chung. TK 214: tăng bên có, giảm bên Nợ. TK 521: Tăng bên Nợ, giảm bên có
Căn cứ vào các công việc kế toán khác nhau mà chúng ta có các cách định khoản kế toán khác nhau. Dưới đây là hướng dẫn cách định khoản kế toán bán hàng và định khoản kế toán công nợ.

Xem thêm: Đấu Trường Xe Tăng 2 4H - Game Người Que Bắn Xe Tăng 2


*

Nợ TK 111, 131…: Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán)Có TK 511, 512: Doanh thu bán hàngCó TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có)– Đồng thời phát sinh bút toán:Nợ TK 632: Gía vốn hàng bán (tổng giá thanh toán)Có TK 152, 156…
Nợ TK 111, 131… Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán)Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàngCó TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)– Đồng thời phát sinh bút toán:Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán (tổng giá thanh toán)Có TK 152, 156…
Nợ TK 131 Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán)Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàngCó TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)– Đồng thời phát sinh bút toán:Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán (tổng giá thanh toán)Có TK 152, 156…
Nợ TK 111 Tiền mặt (tổng giá thanh toán)Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàngCó TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)– Đồng thời phát sinh bút toán:Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán (tổng giá thanh toán)Có TK 152, 156…
1. Ghi nhận doanh thu bán hángNợ TK 111, 131… Tiền mặt (tổng giá thanh toán)Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàngCó TK 3331 Thuế GTGT (nếu có)– Đồng thời phát sinh bút toán:Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán (tổng giá thanh toán)Có TK 152, 156…2. Ghi nhận chiết khấu thương mạiNợ TK 521 Chiết khấu thương mạiNợ TK 3331 Thuế GTGT (nếu có)Có TK 111, 131… (Tổng tiền chiết khấu thương mại)
** Ghi nhận doanh thu bán hàngNợ TK 111, 131… Tiền mặt (tổng giá thanh toán bao gồm thuế xuất khẩu)Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàng– Đồng thời phát sinh bút toán:Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán (tổng giá thanh toán)Có TK 152, 156…** Khi xác định số thuế xuất khẩu phải nộpNợ TK 511, 512 Doanh thu bán hàngCó TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu** Khi nộp thuế xuất khẩu vào nhân sách nhà nướcNợ TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩuCó TK 111, 112…
** Xuất kho gửi hàng hóa cho đại lýNợ TK 157 Hàng gửi bánCó TK 152, 156** Ghi nhận doanh thu khi hàng gửi đại lý được bánNợ TK 111, 131… (Tổng giá thanh toán)Có TK 511,512Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)– Đồng thời phát sinh bút toán:Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán (tổng giá thanh toán)Có TK 157 Hàng gửi bán** Ghi nhận số tiền hoa hồng trả cho đại lýNợ TK 641 Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý)Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)Có TK 111, 112, 131…
Nhân viên kế toán công nợ sẽ làm những công việc xoay quanh quản lý và theo dõi công nợ khách hàng, kế toán công nợ phải thu phải trả, sổ quỹ tiền mặt, các khoản phải trả, tiền gửi ngân hàng,….
Kế toán công nợ phải thu và trả các khoản cho khách hàng, từ đó làm việc với không chỉ khách hàng mà còn với nhiều bộ phận liên quan. Cách định khoản kế toán công nợ như sau:
Nợ TK 131:Có TK 5111: Doanh thu bán hàng hoáCó TK 5112: Doanh thu bán thành phẩmCó TK 5113: Doanh thu dịch vụCó TK 3331: Thuế GTGT bán ra
Trên phiếu thu phải thể hiện đầy đủ các nội dung. Người nộp tiền, địa chỉ, lý do thu tiền, phiếu thu này có đầy đủ chữ ký, dấu của bên khách hàng để kế toán hạch toán – Kế toán cần kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu chi để chuyển cho phòng kế toán hạch toán.Nợ TK 111: Tiền mặt tăng lênCó TK 131: Công nợ phải thu của khách hàng – cần phải chi tiết công nợ cho khách hàng nào.
Để biết khách hàng nào thanh toán vào tài khoản ngân hàng. Chứng từ này có đầy đủ chữ ký của ngân hàng nơi công ty giao dịch.Nợ TK 112Có TK 131.
Tân Thành Thịnh là một trong những công ty dịch vụ kế toán uy tín tại tphcm vớihơn 15 nămkinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn kế toán và tư vấn doanh nghiệp.
*

a) Các dịch vụ tư vấn kế toán – thuế Tân Thành Thịnh cung cấp

Tư vấn kê khai thuế Tư vấn hồ sơ, sổ sách kế toán Tư vấn dịch vụ BHXH Tư vấn báo cáo thuế Báo cáo tài chính cuối năm

b) Quy trình tư vấn dịch vụ kế toán tại Tân Thành Thịnh


Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng, tìm hiểu và xác định đúng nhu cầu khách hàngBước 2: Tư vấn, đề xuất giải pháp và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.Bước 3: Ký thỏa thuận cam kết hỗ trợ thông qua hợp đồng tư vấn dịch vụ kế toán để đảm bảo quyền lợi cả khách hàng và công ty.Bước 4: Thực hiện những công việc thỏa thuận trong hợp đồng theo từng gói dịch vụ khách hàng lựa chọn.Bước 5: Đồng hành, hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong những vấn đề phát sinh.
Tp. Hồ Chí MinhTp. Hà NộiTP Hải PhòngĐà NẵngHà GiangCao BằngLai ChâuLào CaiTuyên QuangLạng SơnBắc CạnThái NguyênYên BáiSơn LaPhú ThọVĩnh PhúcQuảng NinhBắc GiangBắc NinhHải DươngHưng YênHòa BìnhHà NamNam ĐịnhThái BìnhNinh BìnhThanh HóaNghệ AnHà TĩnhQuảng BìnhQuảng TrịHuếQuảng NamQuảng NgãiKon TumBình ĐịnhGia LaiPhú YênĐăk LăkKhánh HòaLâm ĐồngBình PhướcBình DươngNinh ThuậnTây NinhBình ThuậnĐồng NaiLong AnĐồng ThápAn GiangBà Rịa - Vũng TàuTiền GiangKiên GiangCần ThơBến TreVĩnh LongTrà VinhSóc TrăngBạc LiêuCà Mau
Niên độ kế toán là một thuật ngữ sử dụng trong ngành nghề kế toán - Chúng phản ánh khoảng thời gian thực hiện tất cả các nghiệp vụ kế toán của mỗi doanh nghiệp theo quy định. Vậy niên độ kế toán là gì? Có những quy định về niên độ kế toán như thế nào? Có những niên độ kế toán và kỳ kế toán nào trong doanh nghiệp. Mời bạn tìm hiểu ngay bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm: Chơi Game Trên Bluestack Bị Đen Màn Hình, Sửa Lỗi Màn Hình Xanh Trên Bluestacks


Luật kế toán 2015 quy định: “Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về lĩnh vực kế toán hay một số công việc do cơ quản quản lý nhà nước ban hành. Những quy định này được áp dụng trên phạm vi toàn quốc cũng như các đơn vụ sự nghiệp khác nhau đều phải thực hiện theo quy định. Vậy chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 48 có những nội dung gì?
Thuế cit và pit là thuế gì? Đặc điểm và cách tính thuế cit và pit như thế nào? Trong bài viết này, Tân Thành Thịnh xin đươc chia sẽ với các bạn những thông tin về thuế cit, pit trong phần so sánh đặc điểm của 2 loại thuế này. Công ty tư vấn kế toán thuế Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín và chất lượng tại TPHCM
Nghiệp vụ kế toán là công việc của một kế toán viên cần thực hiện trong doanh nghiệp. Tùy vào từng vị trí kế toán mà những nghiệp vụ kế toán sẽ khác nhau. Vậy có những nghiệp vụ kế toán cơ bản nào? Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp thường khác với nghiệp vụ kế toán công ty dịch vụ như thế nào? Tìm hiểu ngay bài viết dưới đây nhé.