Devastated Là Gì

  -  

hoang tàn, tan hoang, suy sụp là các bạn dạng dịch số 1 của "devastated" thành giờ dnppower.com.vnệt. Câu dịch mẫu: The devastation in Rio de Janeiro is beyond imagination. ↔ Sự hoang tàn ở Rio de Janeiro thừa trên cả tưởng tượng.


The devastation in Rio de Janeiro is beyond imagination.

Sự hoang tàn ở Rio de Janeiro thừa trên cả tưởng tượng.


The situation will be so devastating that the land itself will, as it were, mourn.

Tình trạng đã tan hoang mang lại độ như thể đất đai của họ thảm sầu.


Unh! You have no idea what devastation feels like, but you will.

Con ko biết cảm giác suy sụp là cụ nào đâu, dẫu vậy rồi nhỏ sẽ biết.


*

*

Yet if his temperature were to increase by just a few degrees, that could have devastating consequences.

Bạn đang xem: Devastated là gì


Though the nation lost more than 400,000 military personnel, the mainland prospered untouched by the devastation of war that inflicted a heavy toll on Europe & Asia.
Mặc dù Hoa Kỳ mất 400.000 binh sĩ, nhưng bao gồm địa Hoa Kỳ hạnh phúc vì không xẩy ra chiến tranh hủy diệt như đã xảy ra tại châu Âu với châu Á.
9 Today, Jehovah likewise sees the heartbreak of many innocent mates và children who have been devastated by selfish and immoral husbands & fathers or even wives & mothers.
9 tương tự như thế, thời nay Đức Giê-hô-va thấy được nỗi đau lòng của không ít người kết thân và con cái vô tội bị đa số người ông xã và phụ thân hoặc trong cả những người vợ và bà bầu ích kỷ với vô luân tự bỏ.
Describing it as a "superbly constructed drama," Richard Kuipers of Variety wrote, "Rarely, if ever, has the topic of teenage bullying been examined in such forensic detail & delivered with such devastating emotional impact," & that "helmer Lee Han maintains perfect tonal control & elicits fine performances from a predominantly female cast."
Richard Kuipers của Variety vẫn dnppower.com.vnết: "Hiếm khi, giả dụ có, chủ đề đe tuổi thiếu niên được đánh giá trong các cụ thể pháp y như vậy và tất cả những ảnh hưởng xúc động kinh khủng như vậy" và rằng "người tinh chỉnh và điều khiển Lee Han vẫn bảo trì kiểm soát âm thanh tuyệt đối và gợi lên những trình diễn xuất sắc xuất phát từ một dàn diễn dnppower.com.vnên chủ yếu là nữ. "
Trong châu Âu bị tàn phá sau chiến tranh, một số các câu lạc bộ lớn số 1 của châu Âu bắt buộc đã mong mỏi Bican.
From June to September, heavy rainfall affected large portions of China, resulting in devastating flooding that killed over 1,500 people và left $8.2 billion (¥68 billion CNY) in damage.
Từ mon 6 mang lại tháng 12, mưa to cũng đã ảnh hưởng tác động đến nhiều vùng của Trung Quốc, công dụng tạo ra tập thể thảm khốc là vì sao gây ra cái chết của hơn 1.500 bạn cùng tổn thất là 8,2 tỷ USD (68 tỉ yuan ).
Those who have experienced any manner of abuse, devastating loss, chronic illness or disabling affliction, untrue accusations, dnppower.com.vncious persecution, or spiritual damage from sin or misunderstandings can all be made whole by the Redeemer of the world.
Những người nào đã chịu đựng đựng bất kể hành dnppower.com.vn lân dụng, sự mất đuối thảm khốc, mắc bệnh kinh niên hoặc gian khổ vì tật nguyền, rất nhiều lời cáo gian, sự bạc đãi tàn nhẫn, hoặc tổn hại phần trực thuộc linh vị tội lỗi hoặc sự hiểu nhầm cũng đều rất có thể được Đấng cứu giúp Chuộc của trần thế chữa lành.
Korean success in the Siege of Jinju in 1592 had mostly saved this area from devastation during the first invasion.
Triều Tiên thắng lợi trong Cuộc vây hãm Jinju năm 1592, giúp khoanh vùng này thoát khỏi sự hủy hoại trong cuộc xâm lấn lần trang bị nhất.
Obserdnppower.com.vnng the strictest secrecy to insure success, the carriers và their escorts arrived off japan 16 February and launched a devastating series of strikes against the Tokyo area.
Tuân thủ số đông biện pháp bảo mật nghiêm nhặt nhằm mục tiêu đạt được nhân tố bất ngờ, lực lượng đi đến ngoài khơi Nhật bản vào ngày 16 mon 2, tung ra một loạt các cuộc không kích vào khoanh vùng phụ cận Tokyo.
The rebels carried out the most devastating of their attacks from 24 December, waiting until people had come together for Christmas festidnppower.com.vnties, then surrounding và killing them by crushing their skulls with axes, machetes, và large wooden bats.
Các phiến quân chờ mang lại ngày 24 tháng 12 để thực hiện các cuộc tiến công gây phá hủy nặng nhất, chờ đến khi mọi bạn tụ tập tham dự lễ Giáng Sinh, rồi vây hãm và tiếp giáp hại họ bằng phương pháp dùng rìu, dao và gậy đập vào đầu.

Xem thêm: Phái Nào Mạnh Nhất Vltk Mobile, Top 3 Phái Solo Mạnh Nhất Vltk Mobile 2021


Nhiều người lo âu nhân loại bị tận khử khi thấy sự nguy hiểm của tranh bị nguyên tử với tai nạn xảy ra tại hầu hết lò phản nghịch ứng hạch tâm.
Núi lửa bùng nổ lần cuối vào năm 1963 trong giữa những vụ phun trào lớn nhất và hủy hoại nhất trong lịch sử hào hùng Indonesia.
The Russian command thus lost one of their last chances to lớn defeat a large number of the pro-independence fighters in a concentrated position, although in March the federal forces managed to lớn inflict devastating losses against a different column of some 1,000–1,500 fighters (trapping the group under Ruslan Gelayev in the dnppower.com.vnllage of Komsomolskoye on 6 March & then killing hundreds of them in the following siege).
Do đó, lệnh của Nga đã đánh mất một trong những những thời cơ cuối cùng của mình để tiến công bại một số trong những lượng lớn những chiến binh độc lập ở một địa điểm tập trung, mặc dù hồi tháng 3, những lực lượng liên bang đã gây nên tổn thất nghiêm trọng chống lại một cột khác trong những 1.000–1.500 binh sĩ (bẫy nhóm Ruslan Gelayev sống làng Komsomolskoye vào ngày 6 tháng 3 và tiếp nối giết bị tiêu diệt hàng trăm binh sỹ trong cuộc vây hãm sau này).
Devastating cidnppower.com.vnl wars between liberal và absolutist factions, led by officers trained in the Peninsular War, persisted in Iberia until 1850.
Phá hủy những cuộc kháng chiến giữa các phe phái thoải mái và xuất xắc đối, được chỉ đạo bởi những sĩ quan tiền được huấn luyện trong cuộc chiến tranh Bán đảo, vẫn tồn tại nghỉ ngơi Iberia cho tới năm 1850.
This was accepted by most of those who came after, in particular Claudius Ptolemy (2nd century CE), who thought the Earth would be devastated by gales if it rotated.
Điều này được đồng ý bởi phần lớn những người sau đó, cụ thể là Claudius Ptolemy (thế kỷ thứ 2 SCN), fan nghĩ rằng Trái Đất vẫn bị hủy diệt bởi bão nếu như nó quay.
We were assigned to Korea, though three years of war had just ended in the summer of 1953, leadnppower.com.vnng that country devastated.
Chúng tôi được hướng đẫn đến Hàn Quốc, mặc dù ba năm chiến tranh vừa dứt vào ngày hè năm 1953, vướng lại một giang sơn điêu tàn.
At times, we might even conclude that what we are experiencing is so devastating and so unjust that we simply cannot bear it any longer.
Thậm chí đôi lúc bạn cũng có thể kết luận rằng gần như gì mình đã trải qua là thừa khốn khổ cùng bất công tới cả không thể chịu đựng đựng vĩnh dnppower.com.vnễn nữa.
Of them, Jehovah says: “Any nation & any kingdom that will not serve you will perish; and the nations themselves will without fail come to devastation.”
Đức Giê-hô-va phán về họ: “Vì dân cùng nước nào chẳng thần-phục ngươi thì sẽ bị diệt-vong. đầy đủ nước đó sẽ bị hoang-vu cả”.
And all this land must become a devastated place, an object of astonishment, & these nations will have lớn serve the king of Babylon seventy years.” —Jeremiah 25:9, 11.

Xem thêm: Tristana Mùa 11: Cách Tăng Bảng Bổ Trợ Tristana Mùa 11 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất


Cả đất nầy vẫn trở buộc phải hoang-vu gở-lạ, những nước nầy sẽ phục-sự vua Ba-by-lôn trong bảy mươi năm” (Giê-rê-mi 25:9, 11).
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M