DELIVERY DATE LÀ GÌ

  -  
If you need your goods urgently, you should agree a delivery date at the point of sale and get it down in writing.

Bạn đang xem: Delivery date là gì


 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ dnppower.com.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Game Trắc Nghiệm Tính Cách Chơi Game Bói Tình Bạn, Game Trắc Nghiệm Tính Cách Bản Thân


The targeted delivery date of the operating system upgrade has already been delayed by at least six months.
the date by which an investment agreement must be finally completed, or in futures trading, when the shares or commodities (= goods) will be available to the buyer:
There will be an amount of accrued interest on the bond between the current date and the delivery date.

Xem thêm: 12 Cung Hoàng Đạo Và Truyền Thuyết 12 Cung Hoàng Đạo, 12 Truyền Thuyết Xuất Hiện Của Các Cung Hoàng Đạo


Futures contracts are purchases or sales of goods for a specified delivery date in the future, at a price agreed today.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnppower.com.vn English dnppower.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語