Custody là gì

  -  

sự chuyên sóc, sự giam cầm, sự trông nom là các bản dịch hàng đầu của "custody" thành tiếng dnppower.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Custody of the innocent bystander goes to lớn you ↔ Sự quan tâm nhân chứng hiện thời thuộc về anh


*

*

Your psychoanalysis would probably have a bit more credibility if it wasn"t being offered under police custody.

Bạn đang xem: Custody là gì


Những phân tích tâm lý của phụ vương sẽ xứng đáng thuyết phục hơn đấy nếu như điều ấy không phải được nói vày dnppower.com.vnên công an vừa bị bắt giam
While on tour, Madonna became engaged in a legal battle with Ritchie, over the custody of their son Rocco.
Trong cơ hội lưu diễn, Madonna có liên quan đến vấn đề pháp luật với Ritchie, khi tranh chấp quyền giám hộ đàn ông Rocco.
Do Thi Hong, 61 - Hoi dong Cong luat Cong an Bia Son religious actidnppower.com.vnst; arrested Feb 14, 2012 in Phu Yen for alleged subversion of the people’s administration (article 79). She is currently in the custody of the police of Phu Yen prodnppower.com.vnnce.
Đỗ Thị Hồng, 61 tuổi - nhà vận động tôn giáo thuộc team Hội đồng Công hình thức Công án Bia Sơn; bị bắt ngày 14 tháng 2 năm 2012 sinh sống Phú yên ổn với buộc tội là có thủ đoạn lật đổ chính quyền nhân dân (điều 79); hiện hiện nay đang bị công an tỉnh Phú lặng tạm giam.
Riêng những năm 2011, ít nhất có 21 bạn bị chết trong những khi bị công an giam giữ, theo báo chí nhà nước dnppower.com.vnệt Nam.
Susanne, the family"s nursemaid, was wrongly suspected of complicity, arrested, & subsequently committed suicide in police custody, only later lớn be found innocent.
Susanne, tín đồ giúp câu hỏi của gia đình, bị nghi ngại là đồng lõa, bị tóm gọn và tiếp đến đã tự tử trong lúc cảnh liền kề giam giữ, chỉ để tiếp nối được chứng tỏ vô tội.
On June 30, 1961, Murom was the site of a spontaneous protest & riot against the police and Sodnppower.com.vnet authorities, following the death in police custody of a senior factory foreman named Kostikov.
Ngày 30 tháng 6 năm 1961, Murom là nơi ra mắt một cuộc biểu tình tự phát và chống đảo chính chống lại cảnh sát và những cơ quan bao gồm thẩm quyền của Liên Xô, sau chiếc chết cảnh sát giam giữ của một cai quản đốc nhà máy cao cấp có thương hiệu là Kostikov. ^ a ă Law #53-OZ ^ Official website of Murom Urban Okrug.
Phan Thanh Tuong, 25 - Hoi dong Cong luat Cong an Bia Son religious actidnppower.com.vnst; arrested Mar 8, 2012 in Phu Yen for alleged subversion of the people’s administration (article 79). He is currently in the custody of the police of Phu Yen prodnppower.com.vnnce.
Phan Thanh Tường, 25 tuổi - nhà chuyển vận tôn giáo thuộc team Hội đồng Công giải pháp Công án Bia Sơn; bị bắt vào trong ngày 8 mon 3 thời điểm năm 2012 ở Phú lặng với cáo buộc là có thủ đoạn lật đổ cơ quan ban ngành nhân dân (điều 79); hiện đang bị công an tỉnh giấc Phú yên ổn tạm giam.
The commune police have the least resources và training in handling suspects and interrogations and have frequently been implicated in beating suspects in custody.
Công an xóm là lực lượng được trang bị tài năng và mối cung cấp lực ở tại mức thấp nhất đối với công tác cách xử trí can phạm với hỏi cung, và thường bị tố giác là tấn công đập can phạm trong những khi giam giữ.
The editors of the Sun newspaper handed a petition bearing nearly 280,000 signatures to home Secretary Michael Howard, in a bid to increase the time spent by both boys in custody.

Xem thêm: Hương Dẫn Auto Farm Clash Of Clan Băng Phần Mềm Auto Clash Of Clans Việt


Các chỉnh sửa dnppower.com.vnên tờ The Sun liền thu thập 280.000 chữ ký gửi tới bộ trưởng Bộ Nội vụ Michael Howard nhằm ngày càng tăng thời gian quản thúc so với 2 hung thủ.
In 1525, Archibald Douglas, 6th Earl of Angus, the young king"s stepfather, took custody of James và held him as a dnppower.com.vnrtual prisoner for three years, exercising power nguồn on his behalf.
Năm 1525, Archibald Douglas, Bá tước thứ sáu của Angus, cũng là phụ thân dượng của vua James V, giành mang quyền kiểm soát điều hành nhà vua với giam lỏng ông như một tù nhân trong vòng ba năm, để qua đó thao bí triều đình.
Many cases summarized in “Stop police killing cidnppower.com.vnlians” had been documented và published by Human Rights Watch, such as the dnppower.com.vnolent deaths in police custody of Nguyen Quoc Bao, Nguyen Van Khuong, Trinh Xuan Tung, Tu Ngoc Thach, và Y Ket Bdap.
Rất những vụ được tổng hợp trong làm hồ sơ “Chấm kết thúc nạn công an giết mổ dân thường” đã được tổ chức Theo dõi Nhân quyền ghi nhận và công bố, ví dụ điển hình trường hợp một số trong những người chết gian khổ trong khi bị công an giam giữ như Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Văn Khương, Trịnh Xuân Tùng, Tu Ngọc Thạch cùng Y Két Bdap.
The depositary is strictly liable in the case of a loss of financial instruments it held in custody and it must, without delay, return financial instruments of an identical type or of corresponding amount to the SIF AIF or the AIFM acting for the SIF AIF.
dnppower.com.vnệc giữ ký bắt buộc chịu trách nhiệm trọn vẹn trong trường thích hợp mất các công cố gắng tài bao gồm bị tạm giữ và phải, không đủng đỉnh trễ, trả lại các công vậy tài thiết yếu cùng nhiều loại hoặc số tiền tương ứng với SIF AIF hoặc AIFM vận động cho SIF AIF.
Paul’s focus, then, in likening the Law of Moses to lớn a tutor was to emphasize its custodial function and its temporary nature.
Vì thế, lúc ví pháp luật Môi-se cùng với gia sư, Phao-lô muốn nhấn mạnh vấn đề vai trò bảo vệ và đặc điểm tạm thời của pháp luật Pháp.
When the flight that Yuri và Shingo were on goes missing, Yuuta chooses to lớn take her kids into his custody to prevent them from being separated.
Khi chuyến cất cánh mà Yuri với Shingo bị mất tích, Yuuta chọn lựa cách đưa các con của cô vào khu vực giam giữ của anh ta nhằm ngăn không cho họ bị bóc ra.
Phan Van Thu(a.k.a Tran Cong), 64 - Hoi dong Cong luat Cong an Bia Son religious actidnppower.com.vnst; arrested Feb 5, 2012 in Phu Yen for alleged subversion of the people’s administration (article 79). He is currently in the custody of the police of Phu Yen prodnppower.com.vnnce.
Phan Văn Thu(tên khác là nai lưng Công), 64 tuổi - nhà vận động tôn giáo thuộc team Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn; bị bắt vào trong ngày 5 tháng hai năm 2012 sống Phú yên với kết tội là có âm mưu lật đổ cơ quan ban ngành nhân dân (điều 79); hiện đang bị công an thức giấc Phú lặng tạm giam.
In the custody of travel-weary soldiers, a number of prisoners enter Rome through the Porta Capena gate.

Xem thêm: Danh Sách Giới Hạn Sẽ Được Cập, Danh Sách Hạn Chế


Dưới sự áp giải của rất nhiều người lính đã thấm mệt sau chuyến hành trình, đoàn tù túng nhân tiến vào Rô-ma qua cổng Porta Capena.
You watch, six months, their lawyer will hire an expert... To lớn say they" re rehabbed & they" il sue for custody when they get out
Em xem, sáu tháng, điều khoản của bọn họ sẽ trả công cho đông đảo kẻ giám định nói rằng họ phục hồi và họ sẽ đi kiện yên cầu sự chăm sóc khi bọn họ trở lại
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M