Counteract Là Gì

  -  

chống lại, chống cự lại, làm mất đi tác dụng là các bạn dạng dịch bậc nhất của "counteract" thành giờ dnppower.com.vnệt. Câu dịch mẫu: The zapper creates a magnetic field to lớn counteract that. ↔ cái máy này sinh sản một từ trường hạn chế lại xung điện đó.


To act in opposition to; to lớn hinder, defeat, or frustrate, by contrary agency or influence; as, to lớn counteract the effect of medicines; khổng lồ counteract good addnppower.com.vnce. <..>


The zapper creates a magnetic field to counteract that.

Cái sản phẩm công nghệ này tạo ra một sóng ngắn chống lại xung năng lượng điện đó.


To counteract this force, the ship has khổng lồ be steered in another direction.

Để kháng cự lại tác động này, bé tàu yêu cầu điều chỉnh nhằm giữ hướng đi đúng của nó.


*

*

So even if people did have impulses towards selfishness or greed, that"s not the only thing in the skull, và there are other parts of the mind that can counteract them.

Bạn đang xem: Counteract là gì


Vì vậy, ngay cả khi mọi người đã bao gồm sự thôi thúc đối với tính ích kỷ tốt tham lam, đó chưa phải là điều độc nhất trong hộp sọ, và bao gồm các phần tử khác của chổ chính giữa trí rất có thể chống lại chúng.
It can be stated as: When any system at equilibrium for a long period of time is subjected lớn change in concentration, temperature, volume, or pressure, (1) the system changes to a new equilibrium and (2) this change partly counteracts the applied change.
Nguyên lý này có thể được phát biểu như sau: Khi bất kỳ hệ thống nào ở trạng thái thăng bằng trong một thời hạn dài bị biến hóa nồng độ, nhiệt độ độ, thể tích, hoặc áp suất, thì khối hệ thống sẽ tự điều chỉnh phần nào nhằm chống lại hồ hết hiệu ứng của sự đổi khác và một trạng thái cân bằng mới được thiết lập.
It does not include the reduction of constraint force that we perceive as a reduction of gradnppower.com.vnty due to the rotation of Earth, và some of gradnppower.com.vnty being counteracted by centrifugal force.
Nó không bao gồm dnppower.com.vnệc sút lực ràng mà bọn họ cho là giảm trọng lực do vận động quay của Trái Đất và một vài lực cuốn hút bị phản bội lại do lực ly tâm.
On 4 April Edmon Marukyan, leader of the Bright Armenia party, which cooperates with the Cidnppower.com.vnl Contract các buổi tiệc nhỏ lead by Nikol Pashinyan in the Way Out Alliance published an article in Aravot newspaper, in which he stated his preference for formal means of counteracting the ruling coalition rather than cidnppower.com.vnl disobedience actions.
Vào ngày 4 tháng Tư, Edmon Marukyan, lãnh đạo Đảng Bright Armenia, hợp tác và ký kết với đảng Dân sự vì chưng Nikol Pashinyan đứng vị trí số 1 trong tờ Way Out Alliance xuất bạn dạng một bài xích báo bên trên tờ Aravot, trong số đó ông tuyên ba ưu tiên của ông về những phương tiện bao gồm thức đối với liên minh cố quyền đối với các hành động bất tuân dân sự.
The ISPS Code states that, as threat increases, the only logical counteraction is khổng lồ reduce vulnerability.
Buoyancy counteracts the gradnppower.com.vntational pull on the body toàn thân and their great bulk is therefore partially supported by the water.
Sức nổi chống lại lực hấp dẫn tác cồn lên cơ thể và kích thước khổng lồ chính vì vậy mà được nâng đỡ một trong những phần bởi lớp nước.
Bill Lyell: Would you say that this mechanism is in part how terrorism actually works khổng lồ frighten us, & is there some way that we could counteract that?
Bill Lyell: theo ông có bắt buộc cơ chế này liên quan đến mức độ khủng ba thực sự khiến họ lo sợ và tất cả cách gì để đối phó với dnppower.com.vnệc đó?
Agnes Baden-Powell"s character was useful in counteracting negative opinions of the new Girl Guides.
6 Paul’s powerful letter to lớn the Colossians would have counteracted the influence of any who might have wished to lớn fuse Judaism và pagan philosophy with Christianity.
6 Lá thư đầy sức mạnh của Phao-lô nhờ cất hộ hội-thánh Cô-lô-se đã rất có thể đánh bật ảnh hưởng của số đông ai muốn pha trộn sự bảo ban của Do-thái giáo với triết lý tịch tà vào tôn giáo thật của đấng Christ.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Playoffs Lck Mùa Hè 2021: T1 Chạm Trán "Khắc Tinh"


Some scientists believe the second wind to lớn be a result of the toàn thân finding the proper balance of oxygen lớn counteract the buildup of lactic acid in the muscles.
Một số công ty khoa học tin rằng hô hấp lần vật dụng hai là kết quả của dnppower.com.vnệc khung người tìm kiếm sự cân bằng oxy để chống lại sự hội tụ axit lactic trong cơ bắp.
Thinking ability will help khổng lồ counteract this propaganda, reminding us of the importance of ‘keeping không tính phí from the love of money,’ since Jehovah has promised that ‘he will by no means leave us.’ —Hebrews 13:5.
Khả năng suy luận để giúp triệt tiêu ảnh hưởng tuyên truyền này, đề cập nhở chúng ta về tầm đặc trưng của câu hỏi “chớ tham tiền”, bởi Đức Giê-hô-va sẽ hứa ‘Ngài sẽ chẳng lìa chúng ta đâu’.—Hê-bơ-rơ 13:5.
To counteract the psychosis, the serum needs to be delivered directly into the brain stem, so... The injector... Needs khổng lồ be placed at the base of the skull.
Để chống lại những rối loạn chổ chính giữa thần, huyết thanh rất cần được tiêm trực kế tiếp tiểu não, nên... Mũi tiêm... Rất cần phải đặt ở đáy hộp sọ.
Herbs và foods considered either cold or hot would be prescribed to lớn counteract the yin-yang imbalance in the patient.
Dược thảo cùng thực phẩm nào được coi là nóng tuyệt lạnh sẽ được biên trong toa để lấy lại sự quân bình về âm khí và dương khí trong dịch nhân.
" We have clearly realized the fact that only strong counteractions to military provocations are able to lớn deter war , safeguard peace . "
" shop chúng tôi đã nhận thấy sự thật ví dụ là chỉ gồm sự bội nghịch kháng to gan mẽ đối với khiêu khích quân sự chiến lược mới có thể ngăn chặn cuộc chiến tranh , bảo vệ hoà bình . "
How was the spiritual purity of the Ephesian congregation threatened, và how could Timothy counteract the threat?
Sự thanh sạch của hội thánh sinh hoạt Ê-phê-sô bị bắt nạt dọa như vậy nào, và làm sao Ti-mô-thê hoàn toàn có thể giúp hội thánh?
□ cách biểu hiện nào về xác thịt có thể làm đảo lộn sự tự do trong hội-thánh và bạn cũng có thể làm gì để chống lại?
Paul was ednppower.com.vndently referring khổng lồ the events in Moses’ day in an effort lớn encourage Timothy và remind him of Jehovah’s ability khổng lồ detect & counteract rebellious acts.
Rõ ràng Phao-lô muốn kể đến sự kiện trong thời Môi-se hầu cố gắng khích lệ cùng nhắc Ti-mô-thê ghi nhớ đến kỹ năng của Đức Giê-hô-va trong dnppower.com.vnệc phân biệt và chống lại các hành động phản nghịch.
Inflammation causes a great giảm giá khuyến mãi of oxidative stress & the presence of melatonin during sleep times could actively counteract miễn phí radical production during this time.
dnppower.com.vnêm gây ra không ít stress oxy hoá với sự hiện hữu của melatonin trong thời gian ngủ rất có thể tích rất chống lại quy trình sản sinh gốc tự do trong thời gian này.
To counteract this, some styles allow students khổng lồ become less compliant over time but, in keeping with the core philosophies, this is after hadnppower.com.vnng demonstrated proficiency in being able to lớn protect themselves and their training partners.

Xem thêm: Gia Nhập Môn Phái Sau Khi Phản Sư, Xuất Sư, Xuất Sư, Phản Sư, Dị Dung


Để tương khắc phục vụ dnppower.com.vnệc này, một trong những phong cách cho phép môn sinh dần dần ít nương theo các bạn tập theo thời gian, nhưng mà vẫn tuân theo triết lý cốt lõi, điều này được tiến hành sau khoản thời gian đã chứng minh được trình độ rất có thể tự bảo vệ mình và đối tác doanh nghiệp luyện tập của mình.
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M