Citadel là gì

  -  
a powerful organization in which finding a job is difficult for someone who does not know people who work there:

Bài Viết: Citadel là gì

Những ý kiến của các ví dụ không mô tả quan điểm của những kiểm soát và điều chỉnh viên Cambridge dnppower.com.vn hoặc của Cambridge University Press tốt của các công ty cấp phép. Nowadays it is a less plausible alliance—the television entrepreneurs, safely entrenched in their citadels of power but h& in hand with the industry”s creative people. Steel cùng insurance are the citadels of twentieth century power, cùng no society moving towards a planned economy can afford khổng lồ concede autonomy to two such giants within its ranks. I was not clear whether he wanted the field of secondary education lớn be completely không lấy phí or whether he wanted khổng lồ maintain certain citadels of privilege. I am also glad that it is intended to clear up some of the so-called trade unions với banks which have sầu been citadels of illicit arms cùng subversive organisatons. Certain buildings found in citadels having a central room, the “megaron”, of oblong shape surrounded by small rooms may have served as places of worship. In 1850, due khổng lồ the political situation và the diminution of the citadel”s defensive role, the fortification is abandoned, becoming a ruin. However, citadels may not khổng lồ be built next to each other: there must be a settlement or city between citadels.
Bạn đang xem: Citadel là gì

*

*

*

*

Thêm công dụng hữu ích của Cambridge dnppower.com.vn vào trang mạng của doanh nghiệp sử dụng app form search tìm miễn mức giá của công ty chúng tôi.Tìm kiếm vận dụng từ bỏ điển của công ty chúng tôi ngay lập tức bây giờ và chắc chắn rằng rằng bạn ko lúc như thế nào trôi mất xuất phát từ 1 lần tiếp nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra giúp bằng cách thức nháy lưu ban con chuột Những ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn Cambridge English Cambridge University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Những luật lệ áp dụng
Xem thêm: Cách Lập Trình Game Từ Đầu: Hướng Dẫn Lập Trình Game Android Đơn Giản

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Citadel Là Gì – Citadel Có Nghĩa Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://dnppower.com.vn Citadel Là Gì – Citadel Có Nghĩa Là Gì


Related


About The Author
*Xem thêm: Show Up Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt? Show Up Là Gì

Là GìE-Mail Author

Leave sầu a Reply Hủy

Lưu tên của mình, gmail, và website vào trình trông nom này đến lần bình luận tiếp nối của mình.