Royal Game Of Ur

  -  

*

*

*

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate word that best fits each of the the numbered blanks from 1 to lớn 5.

Bạn đang xem: Royal game of ur

Chess, often (1)______ lớn as a Royal Game, is the oldest of all board games which vì not contain an element of chance.The origins of chess are uncertain, (2)______ there are a number of legends regarding its invention. One story says that it was King Solomon who invented chess, another that it was the Greeks god Hermes, and yet another that the Chinese mandarin Han-Sing was responsible for its creation. In fact, chess almost certainly originated in India in the sixth or seventh century AD. The game’s popularity then spread quickly through Persia (now known as Iran) and from there came to Europe. The first documented reference to chess in literature is in a Persia romance which was written about 600 AD. It is (3)______ the word ‘chess’ comes from ‘shah’, the Persian word for ‘King’ and that ‘checkmate’, the game’s winning (4)______, comes from the phrase ‘shah mat’, (5)______ ‘the king is dead’. The rule và pieces used in the trò chơi have undergone changes over the centuries. Modern chess owes much khổng lồ the Spaniard Lopez de Sagura, who in 1561 wrote the first book on how khổng lồ play the game. In it, he introduced the concept of ‘castling’, which has not been part of the game until then.


Dịch bàiCờ vua, thường xuyên được xem là một trò chơi quý tộc, là trò chơi lâu lăm nhất trong toàn bộ những trò nghịch cờ bàn nhưng không đựng yếu tố hên xui. Nguồn gốc của cờ vua hiện chưa được xác minh rõ ràng, tuy vậy có một vài truyền thuyết tương quan tới sự sáng tạo ra nó. Một mẩu truyện kể rằng người phát minh sáng tạo ra cờ vua chính là Vua Solomon, chuyện khác thường cho rằng đó là vị thần Hy Lạp Hermes, với còn cả câu chuyện khác cho rằng người phát minh sáng tạo ra cờ vua là Han-Sing- một vị quan sống Trung Quốc. Bên trên thực tế, cờ vua gần như chắc chắn rằng rằng có nguồn gốc ở Ấn Độ vào cố gắng kỷ sản phẩm công nghệ 6 hoặc 7 sau Công nguyên. Sự danh tiếng của trò chơi tiếp nối lan truyền nhanh chóng qua ba Tư (nay là Iran) cùng từ kia tới châu Âu. Tư liệu thứ nhất về cờ vua trong văn học là 1 trong những câu chuyện tình lãng mạn ở cha Tư được viết vào năm 600 sau Công nguyên. Fan ta tin rằng cái brand name “cờ vua” bắt nguồn từ từ “slah”, là kính ngữ người ba Tư dùng để gọi vua và từ “chiếu tướng”- nước cờ chiến thắng của trò chơi, khởi đầu từ cụm “shah mat”, có nghĩa là “vua chết”. Phép tắc chơi và con bài trong trò nghịch đã trải qua những biến hóa trong những thế kỉ. Trò cờ vua tân tiến nay có bắt đầu thuộc về Lopez de Sagura- một bạn Tây Ban Nha, fan đã viết cuốn sách đầu chi phí về lối chơi cờ vua vào khoảng thời gian 1561. Vào cuốn đó, ông đã đưa ra khái niệm “nhập thành”- từng không có trong trò chơi tính đến tận lúc đó.


*

Đáp án D

Đáp án D.A. Mentioned: được đề cập tới. B. Called: được hotline là. C. Known: được biết tới. D. Referred to: được mang đến là tất cả liên quan, dính dáng tới, được mang lại là. Chỉ có D là đi với giới trường đoản cú “to” vào 4 đáp án. Dịch: Cờ vua, thường xuyên được xem là một trò đùa quý tộc, là trò chơi lâu đời nhất trong tất cả những trò nghịch cờ bàn.


Đáp án C

Đáp án C. A. Despite + N/V-ing: khoác dù. B. Nevertheless + S V O = D. However + S V O: tuy nhiên. C. Although + S V O: mặc dù. Nhất thời dịch: nguồn gốc của cờ vua hiện chưa được xác minh rõ ràng, tuy nhiên có một số trong những truyền thuyết liên quan tới sự phát minh ra nó.

Xem thêm: ♥‿♥ Thần Bài - Phim Thần Bài Long Tứ: Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ


Đáp án A

Đáp án A. Câu tường thuật: It tobe believed that S V O. Tạm dịch: fan ta tin rằng cái thương hiệu “cờ vua” bắt đầu từ từ “slah”, là kính ngữ người bố Tư dùng để làm gọi vua cùng <…>.


Đáp án D

Đáp án D. Winning move: nước cờ, nước đi thắng. Tạm thời dịch: <…> cùng từ “chiếu tướng”- nước cờ thắng của trò chơi, xuất phát từ cụm “shah mat”, tức là “vua chết”.

Xem thêm: Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Là Gì ? Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Là Gì


Đáp án D

Đáp án D.A. Representing: trình bày, mô tả, là hiện tại thân của, nổi bật của. B. Suggesting: đề xuất, gợi ý. C. Intending: dự định. D. Meaning: gồm nghĩa là. Chỉ có đáp án D là hòa hợp nghĩa. Nhất thời dịch: <…> cùng từ “chiếu tướng”- nước cờ chiến thắng của trò chơi, khởi nguồn từ cụm “shah mat”, có nghĩa là “vua chết”.


*


Liên hệ

dnppower.com.vn