Bụi tiếng anh là gì

  -  

dust, powder, clump là các phiên bản dịch bậc nhất của "bụi" thành giờ Anh. Câu dịch mẫu: dòng thang che đầy vết mờ do bụi và gỉ sét ↔ The ladder was covered with dust and rust.


Ngay khi anh thấy một bụi cây lớn nào, làm ơn vứt vào đấy mang đến tôi.

Yeah, soon as you find a large, brown clump of shrubs, just throw it in there.


*

*

Katie"s ghost confronts Mike, và after some reluctance, he embraces her, but she dies & crumbles to dust.

Bạn đang xem: Bụi tiếng anh là gì


Mỗi cơn lốc càn quét qua thai khí quyển, cuốn đi bụi, muội than, dnppower.com.vn hóa chất, và thả lại phần đông chất đó trên đống tuyết năm này qua năm khác, thiên niên kỉ này qua thiên niên kỉ khác, tạo cho một dạng bảng tuần trả hóa học nhưng tại thời điểm đó dày hơn 11000 feet.
Each storm scours the atmosphere, washing out dust, soot, trace chemicals, và depositing them on the snow pack year after year, millennia after millennia, creating a kind of periodic table of elements that at this point is more than 11,000 feet thick.
21 Rồi tôi rước vật phạm tội mà đồng đội đã làm ra, có nghĩa là con bò con,+ và thiêu nó; tôi đập nát nó và nghiền cho tới khi nó mịn như bụi, rồi ném vào dòng suối tan từ trên núi.
21 Then I took the sinful thing you made, the calf,+ and burned it up in the fire; I crushed it & ground it thoroughly until it was fine like dust, và I threw the dust into the stream that flows down from the mountain.
Đất khô với đầy bụi sẽ trở thành một “đầm lầy”, nơi cây sậy và hầu hết cây sống bên dưới nước hoàn toàn có thể mọc lên.—Gióp 8:11, NTT.
Dry và dusty ground will be transformed into “a swampy place” where papyrus and other aquatic reeds can grow. —Job 8:11.
Các tủ đồ liên quan bao gồm một frnometum (từ giờ đồng hồ Latin frutex, tức là cây bụi) cùng dnppower.com.vnticetum (từ Latin dnppower.com.vntis, dành riêng một các loại cây nho).
Related collections include a fruticetum (from the Latin frutex, meaning shrub) và a dnppower.com.vnticetum (from the Latin dnppower.com.vntis, meaning dnppower.com.vnne, referring in particular to lớn a grape dnppower.com.vnne).
Hơn nữa, fan dnppower.com.vnết Thi-thiên tuyên bố là người ta “bèn trở về bụi-đất mình; trong chánh ngày đó những mưu-mô nó liền mất đi” (Thi-thiên 146:4).
(Ecclesiastes 9:5, 6, 10) Moreover, the psalmist declared that man “goes back khổng lồ his ground; in that day his thoughts vì perish.” —Psalm 146:4.

Xem thêm: Definitions Of Mu88 - Nhung Bai Nhac Danh Cho Game Thu


Cây cối dày đặc ngăn lối vào cửa trước, vì vậy cửa hàng chúng tôi theo nhau băng qua bụi cỏ xum xê để vào cửa sau, bấy giờ chỉ từ là một lỗ hổng loang lổ bên trên tường.
Untended trees blocked access to the front door, so we made our way single file through the overgrown weeds to the back door —by then just a jagged hole in the wall.
But before we dismiss pollen as just a nuisance of nature, we should keep in mind the role this chất lượng dust plays.
Tại sao ý tưởng tuyệt vời nhất này lại nằm bên dưới lớp bụi của những nghiên cứu của Hank, tôi cấp thiết nói được.
Why this revolutionary idea remained buried beneath the dust and cobwebs of Hank"s research, I couldn"t tell you.
Nó là 1 trong vệ tinh hình cầu nhỏ tuổi được kiến thiết để phân tích bức xạ bị bẫy của các nguồn tích điện khác nhau, tia ngoài hành tinh thiên hà, geomagnetism, sự truyền vô con đường trong khí quyển tầng cao, với thông lượng của những bụi vũ trụ.
It was a small, spheroidal satellite designed to study trapped radiation of various energies, galactic cosmic rays, geomagnetism, radio propagation in the upper atmosphere, & the flux of micrometeorites.
Con người hoàn toàn có thể chọn cánh đồng, bụi rậm, rừng, mương, đường phố, kênh rạch hoặc khoảng đất rộng lớn khác nhằm đi vệ sinh.
People may choose fields, bushes, forests, ditches, streets, canals or other xuất hiện space for defecation.
Tuy nhiên, chiến trường là rất to lớn và các đám mây bụi đã tạo nên nó thiết yếu được rednppower.com.vnews một cách cụ thể về kết quả của trận chiến, vì đó, cả hai phe lừng chừng được số trời của nhau.

Xem thêm: Phần Mềm - Mod Góc Nhìn Thứ Nhất Bạn Đang


The battlefield was very large & clouds of dust made it impossible to make a clear assessment of the outcome of the battle, so both wings were ignorant of each other"s fate.
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M