Bạn là nhân vật nào trong anime

  -  
hbngoc13): "Ú oà Challenge chúng ta là nhân đồ vật nào trong anime