ASSIMILATE LÀ GÌ

  -  
Another hypothesis is that "Getae" and "Daci" are Iranian names of two Iranian-speaking Scythian groups that had been assimilated inkhổng lồ the larger Thracian-speaking population of the later "Dacia".

Bạn đang xem: Assimilate là gì


Giả thuyết không giống là "Getae" và "Daci" là nhì cái thương hiệu Iran của nhì team Scythia, phần đông dân cư nói tiếng Iran, đã biết thành đồng hóa vào team cư dân béo nói giờ Thracia sau này được Gọi là "Dacia".
The issues included the legal và economic Jewish disabilities (e.g. Jewish quotas và segregation), Jewish assimilation, Jewish emancipation & Jewish Enlightenment.
Các vấn đề bao gồm sự tật nguyền của fan Do Thái thích hợp pháp và kinh tế tài chính (ví như hạn ngạch của người Do Thái và sự phân chia), sự đồng hóa của fan Do Thái, sự giải pđợi Do thái và Do Thái Giác ngộ.
The next part of the symposium stressed the need for study, not casual reading, if we are going to assimilate “solid food.”
Phần tiếp theo của bài mô tả kết hợp nhấn mạnh nhu cầu học hỏi và chia sẻ, ko phát âm một giải pháp hời hợt, trường hợp chúng ta ao ước hấp thu “đồ-ăn đặc”.
White và White (1985) concluded that at a higher spatial frequency the grating of White"s illusion could be described by brightness assimilation.
Hai công ty công nghệ White (1985) Tóm lại rằng, sống tần số không khí cao hơn nữa, ảo ảnh White rất có thể được biểu thị bằng sự đồng hóa khả năng chiếu sáng.
Today, the Kecik Wong Gedang Wok people are limited due khổng lồ assimilation with the Proto-Malay tribes which came later.
Ngày ni, bạn Kecik Wong Gedang Wok bị số lượng giới hạn vị sự đồng hóa với những cỗ tộc Proto-Malay đang cho tới tiếp đến.
Although historians have sometimes struggled to define humanism precisely, most have settled on "a middle of the road definition... the movement lớn recover, interpret, and assimilate the language, literature, learning & values of ancient Greece and Rome".
Mặc mặc dù những sử gia nhiều khi bất đồng vào Việc xác minh ý nghĩa đúng đắn chủ nghĩa nhân vnạp năng lượng, số đông lựa chọn "một lối quan niệm trlỏng lẻo... là trào lưu khôi phục, giải thích, và đồng hóa ngôn từ, vnạp năng lượng học tập, học hành cùng các giá trị của Hy Lạp với La Mã cổ đại"..
Concerning the church’s adoption of the pagan concept of the Trinity, the New Catholic Encyclopedia says: “The formulation ‘one God in three Persons’ was not solidly established, certainly not fully assimilated inkhổng lồ Christian life và its profession of faith, prior to lớn the kết thúc of the 4th century.
Về Việc giáo hội mừng đón khái niệm Chúa Ba Ngôi ngoại giáo, cuốn bách khoa từ bỏ điển Công Giáo New Catholic Encyclopedia nói: “Trước hậu cung cấp cụ kỷ vật dụng tứ, có mang ‘một Đức Chúa Ttách có ba Ngôi’ vẫn không được tùy chỉnh vững kim cương, cùng chưa hoàn toàn hòa nhập vào vào cuộc sống cùng tín ngưỡng của tín vật Đấng Christ.
Moreover, the assimilation of dozens of years" worth of new memories from the alternative sầu timelines causes hyên brain damage và severe nosebleeds.
Hơn nữa, sự tiếp nhận một loạt cam kết ức của tương đối nhiều năm Lúc chuyển tới loại thời hạn bắt đầu làm nên tổn tmùi hương cho óc của Evans với gây ra ra máu mũi nghiêm trọng.
8 Một lời thông báo đặc trưng cho tất cả những người hiểu Kinch Thánh là: Hãy dành riêng đầy đủ thời giờ để tiêu hóa đông đảo gì bạn đọc!
Some tribes resisted assimilation và either fled farther west, where they were able lớn maintain their diverse polytheistic beliefs, or were restricted lớn aldeamentos (reservations), where they eventually converted khổng lồ Catholicism.
Một số cỗ lạc chống cự đồng hóa và hay những đào thoát xa hơn về phía tây nhằm hoàn toàn có thể gia hạn các đức tin nhiều thần nhiều mẫu mã của mình, hoặc bị tinh giảm trong aldeamentos (khu vực hạn chế), trên kia chúng ta sau cùng cũng cải lịch sự Công giáo La Mã.

Xem thêm: Full Cách Tăng Điểm Thiếu Lâm Võ Lâm 1 Mobile, Tăng Điểm Thiếu Lâm Đao


Its rulers tried to fully assimilate the potential of their subjects by showing a Greek face khổng lồ the Greek world và an Iranian/Anatolian face khổng lồ the Eastern world.
Những đơn vị vua này luôn nỗ lực nhằm biểu lộ sức khỏe của bản thân so với những thần dân của mình, bọn họ biểu đạt bộ mặt Hy lạp đối với nhân loại Hy Lạp cùng bộ mặt Iran-Tiểu Á cùng với thế giới pmùi hương Đông.
The arquebus, a matchlochồng gun, was introduced by the Portuguese via a Chinese pirate ship in 1543 và the Japanese succeeded in assimilating it within a decade.
Súng hỏa mai, một dạng của súng trường, ban sơ được người Tây Ban Nha mang về trên một cái thuyền hải tặc của Trung Hoa vào năm 1543, cùng bạn Nhật Bản đã chế tạo được nó thành công trong tầm chưa đến 1 thập kỉ.
The son of a Japanese stewardess & an Italian pilot, Formichetti was born in Japan and grew up in Rome và Tokyo, attempting to assimilate in both cultures.
Là nam nhi của một tiếp viên mặt hàng ko fan Nhật với cùng một phi công người Ý, Formichetti được có mặt sinh sống Nhật và mập lên sinh hoạt Rome và Tokyo, anh nỗ lực để đam mê nghi với cả hai nền văn hóa truyền thống.
In plants that have sầu a symbiotic relationship with rhizobia, some nitroren is assimilated in the form of ammonium ions directly from the nodules.
Trong những loại thực vật dụng tất cả quan hệ hỗ sinh với rhizobia, một vài ba nitơ được đồng hóa trực tiếp thành dạng các ion amoni trường đoản cú những nốt.
Those who joined the French were then exterminated by the Portuguese, while the other part was assimilated.
Những tín đồ nói giờ đồng hồ Pháp tiếp đến bị phá hủy vị những người Bồ Đào Nha, trong những lúc phần khác đã trở nên đồng hóa.
Quý Khách xuất hiện vào toàn bộ đầy đủ buổi nhóm họp này với sửa biên soạn kỹ càng để hấp thụ thức ăn được dọn ra không?
Sephardic music adapted to each of these locals, assimilating North African high-pitched, extended ululations; Balkan rhythms, for instance in 9/8 time; và the Turkish maqam mode.
Âm nhạc Sephardic say mê nghi cùng với từng fan dân địa phương thơm, đồng hóa cùng với phần nhiều giờ lách cách cao của Bắc Phi; Nhịp điệu Balkan, ví dụ vào 9/8 thời gian; cùng cách thức maqam của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tokyo statesman Ōkubo Toshimichi suggested in 1875 that if Shō Tai were to lớn be made hereditary governor of Okinawa, it would help quiet anti-Japanese elements in Okinawa và would help the prefecture better assimilate inkhổng lồ the nation.
Chính khách hàng Ōkubo Toshimibỏ ra đưa ra ý kiến đề xuất vào thời điểm năm 1875 rằng trường hợp Hầu tước Shō Tai được thiết kế tri sự cha truyền nhỏ nối của Okinawa, nó sẽ giúp đỡ có tác dụng dịu đi lòng tin kháng Nhật ở Okinawa với sẽ giúp đỡ tỉnh giấc đồng hóa tốt rộng vào quốc gia.
The attempt to assimilate the Africans inkhổng lồ Roman culture was so effective sầu that funerary steles were often adorned with triads of both the local & the Roman deities.

Xem thêm: "Miễn Phí" Tải Game Hoa Quả Nổi Giận 4 : Game Plants Vs Zoombie 4 Online Gam


Mưu kế nhằm khiến fan châu Phi hòa nhập với văn hóa truyền thống La Mã công dụng đến hơn cả trên mọi bia mộ thông thường có hình thần bộ ba, gồm các thần của dân bạn dạng địa với La Mã.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M