Apache Ant Là Gì

  -  

Gradle là gì?

Gradle là 1 một trong những công cụ auto hóa quá trình build và quản lý các thư viện, nhằm mục đích tối ưu hóa quy trình biên dịch, đóng góp gói, dễ dàng hơn mang đến việc phát triển phần mềm.

Bạn đang xem: Apache ant là gì

Năm 2000, Apache Ant ra đời như là giữa những tool đóng góp gói văn minh và nhanh chóng được sử dụng trong số dự án sử dụng ngôn ngữ Java. Ant được cho phép nhà phát triển mô tả meta-data của dự án cũng tương tự các chuyển động trong quá trình build thông qua bộ cú pháp XML. Tuy nhiên những đoạn mã viết theo tiêu chuẩn chỉnh của Ant thừa dài với phức tạp.


*
*

Thời gian build của gradle nhanh hơnMavenquá trình build ra mắt lâu do quy trình clean cục bộ các artifact và tiếp đến là quá trình đóng gói lại từ đầu.các đoạn Unit thử nghiệm cũng tiêu tốn khá nhiều thời gianGradlemột task build hồ hết được tư tưởng input và output, nên những lúc có sự vậy đổi nhỏ trong source code, Gradle đang chỉ tiến hành build lại 1 phần cần thiếtGradle vẫn tự search kiếm các task khác phụ thuộc task này và thực hiện quá trình build lạiGradle được cho phép chạy parallel những đoạn code kiểm tra nhờ kia rút ngắn thời hạn của quá trình buildNgoài ra Gradle được cho phép thực hiện việc phân phối những đoạn code test trải qua không ít machine khác nhau để giảm thiểu thời hạn chờ đợi

Và khi gặp gỡ lỗi, sẽ không phải mong chờ quá lâu để build và gặp gỡ lỗi, sửa lỗi cùng build lại

Mavendừng quá trình build ngay lập tức khi gặp lỗiGradlethực thi hết toàn bộ các task bao gồm thểtổng hợp cục bộ các lỗi gặp mặt phải trong một lần đóng gói

Gradle tương thích với Ant, Maven

Cho phép bên phát triển phần mềm không tốn thừa nhiều công sức khi ko phải biến hóa toàn cỗ để áp dụng Gradle.

Xem thêm: Tìm Hiểu Cấu Trúc As Though Là Gì ? Kiến Thức Tiếng Anh Về Cấu Trúc

*

Cộng đồng cải cách và phát triển sử dụng gradle tăng một cách táo bạo mẽ giữa những năm cách đây không lâu đã góp sức đáng nhắc trong câu hỏi giúp Gradle thường xuyên có thêm các nâng cao mới.

Xem thêm: Phân Biệt Giữa Thích Và Yêu Một Người, Phân Biệt Giữa Thích Và Yêu

3. Tạo Build Script cơ bản

Dưới đây là build script đơn giản dễ dàng giúp tạo file jar và upload lên server test.


configurations sshAntTaskdependencies sshAntTask "org.apache.ant:ant-jsch:1.9.2"# Task tạo nên file jarjar baseName "xxx" # Tên tệp tin doFirst zip64 = true # Zip type exclude "META-INF/*.RSA", "META-INF/*SF", "META-INF/*.DSA" # Main class manifest attributes "Main-Class" : xxx # Tập hợp những dependency phụ thuộc from configuration.compile.collect it.isDirectory() ? it : zipTree(it) ant.taskdef name: "scp" classname: "org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.ssh.Scp", classpath: configurations.sshAntTask.asPath# Task copy tệp tin jar tới server test# bằng cách sử dụng ssh scptask scpJar() { doLast { file: file("xxx"), # Path file phải copy trust: true, todir: "user