Able là gì

  -  

Trong tiếng Anh cấu trúc "be able to" rất thường xuyên được thực hiện trong văn phong thường xuyên nhật dạng nói tuyệt dạng viết. Trong bài viết dưới đây chúng ta hãy thuộc cô Hoa mày mò những điều đặc biệt trong công ty điểm ngữ pháp này nhé!

1. Kết cấu "be able lớn " và phương pháp dùng

Dạng khẳng định: Be able to tất cả nghĩa hệt như can.

Bạn đang xem: Able là gì

The children can sing/ are able to lớn sing.=> các đứa trẻ có thể hát/ có tác dụng hát.

Dạng che định là "be not able to" tốt "be unable to" nhằm chỉ không có tác dụng làm vấn đề gì.

John cannot swim/ is not able to lớn swim/ is unable to swim.=> John quan yếu bơi/ không có công dụng bơi.

Note:✔ Có thể áp dụng "be able to lớn V" ở những thì và các dạng không giống nhau.✔ Ta cần sử dụng "be able to" để diễn đạt khả năng đặc trưng của người nào đó.

Ví dụ:

The boy is able lớn swim when he was 6 years old. ( Anh ấy rất có thể bơi từ lúc 6 tuổi).

You will be able to lớn get high points. ( Bạn có thể sẽ đạt điểm cao).The boy hasn"t been able khổng lồ ride bike. (Cậu bé xíu vẫn chưa thể chạy xe đáp được).Being able khổng lồ speak the language is a great advantage. ( có công dụng nói ngôn ngữ là 1 trong lợi núm lớn).

Xem thêm: Bob Là Gì - Bob Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Tham khảo thêm 1.Cấu trúc used lớn trong tiếng Anh2.Cách dùng cấu trúc prefer chuẩn nhất 3.Cách sử dụng in, on, at 

*

 

2. So sánh be able to với can cùng could

Ví dụ:

He can"t swim, he has never learned how.( Anh ta ko thể bơi được, anh ta chưa từng học bơi). He"s not able lớn swim, the swimming pool is closed today. ( Anh ta ko thể bơi lội do hồ bơi ngừng hoạt động vào hôm nay).

Ví dụ:

I was able to get to lớn the meeting on time, despite the fact that the metro was late.( Tôi đã rất có thể đến buổi họp đúng giờ, tuy vậy sự thật là tàu điện ngầm đã trễ).You"ll be able to use your arm by the end of the month.( các bạn sẽ có thể sử dụng cánh tay của mình vào cuối tháng).

3. Cấu trúc và giải pháp dùng be about to

Ví dụ:

I’m about lớn eat. Can I phone you back?( Tôi đang chuẩn bị ăn. Tôi rất có thể gọi lại sau được ko?).

Ví dụ:

We’re just about to set off for a walk. Vì chưng you want khổng lồ come? (Chúng tôi chuẩn bị đi dạo. Bạn có muốn đi cùng không).

Ví dụ:

I was about khổng lồ complain but he came over and apologised.(Tôi định phàn nàn mà lại anh ấy đang đi vào xin lỗi)

4. Bài tập thực hành thực tế sử dụng cấu trúc be able to


Bài 1: chấm dứt những câu tiếp sau đây sử dụng can hoặc be able to.

Xem thêm: Download Need For Speed Carbon Game For Pc Full Version, Need For Speed Carbon Free Download (V1

1. Gary has travelled a lot. He can speak five languages.